X

Giải tập bản đồ Lịch Sử 8

Tập bản đồ Lịch Sử 8 Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873


Tập bản đồ Lịch Sử 8 Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Bài 1 trang 37 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào nội dung trong SGK, quan sát hình 86 SGK và bảng chú giải lược đồ dưới đây, em hãy:

  +) Tô các màu khác nhau để phân biệt các tỉnh miền Đông và các tỉnh miền Tây.

  +) Tô màu vào các mũi tên (quân Pháp tấn công).

  +) Tô màu vào các lá cờ và ngọn lửa (nơi nổ ra các cuộc khởi nghĩa chống Pháp).

  +) Điền vào lược đồ tên một số địa điểm nổ ra các cuộc khởi nghĩa.

Trả lời:

Tập bản đồ Lịch Sử 8 Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 | Giải tập bản đồ Lịch Sử lớp 8

Bài 2 trang 37 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày tóm tắt về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Nam Kì:

Trả lời:

Phong trào kháng Pháp của nhân dân Nam kì diễn ra sôi nổi, ở cả ba tỉnh miền Đông và miền Tây Nam kì, khiến cho địch “thất điên bát đảo”.

Bài 3 trang 38 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Hình ảnh dưới đây phản ánh sự kiện lịch sử gì. Thời gian nào (ghi vào chỗ chấm dưới bức tranh).

Trả lời:

Tập bản đồ Lịch Sử 8 Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 | Giải tập bản đồ Lịch Sử lớp 8

  +) Tường thuật ngắn gọn sự kiện lịch sử đó:

Trả lời:

  Đêm 23 rạng sáng 24 – 2- 1861, Pháp mở cuộc tấn công Đại đồn Chí Hòa. Quân ta kháng cự mạnh mẽ nhưng không thắng nổi hỏa lực của Pháp, Đại đồn Chí Hòa thất thủ.

Bài 4 trang 38 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Hình ảnh dưới đây phản ánh sự kiện lịch sử gì. Thời gian nào (ghi vào chỗ chấm dưới bức tranh).

Trả lời:

Tập bản đồ Lịch Sử 8 Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 | Giải tập bản đồ Lịch Sử lớp 8

  +) Tường thuật ngắn gọn sự kiện lịch sử đó:

Trả lời:

Được nhân dân phong làm Bình Tây Đại nguyên soái, Trương Định không những không hạ vũ khí theo lệnh triều đình mà hoạt động ngày càng mạnh mẽ.

Xem thêm các bài Giải tập bản đồ Lịch Sử lớp 8 khác:

Khóa livestreaming