X

Công nghệ 10 Kết nối tri thức

Công nghệ 10 Chân trời sáng tạo | Giải Công nghệ 10 | Giải bài tập Công nghệ 10 hay nhất | Soạn Công nghệ 10 | Giải SGK Công nghệ 10 | Giải Công nghệ 10 CTST


Công nghệ 10 Chân trời sáng tạo | Giải Công nghệ lớp 10 | Giải bài tập Công nghệ 10 hay nhất

Từ năm 2022-2023, theo ban hành của bộ Giáo dục và Đào tạo, khối lớp 10 sẽ học theo chương trình mới của ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh diều. Đối với môn Công nghệ lớp 10, sách được chia làm 2 bộ sách. Trong đó, Công nghệ 10 sách Chân trời sáng tạo và Công nghệ 10 sách Kết nối tri thức sẽ học chung một bộ sách, Công nghệ 10 Cánh diều vẫn giữ nguyên học riêng một bộ sách.

Tùy chương trình học và điều kiện trang thiết bị của từng trường THPT, Thầy/Cô có thể tùy chọn bộ sách phù hợp cho học sinh.

Công nghệ 10 Chân trời sáng tạo | Giải Công nghệ lớp 10 | Giải bài tập Công nghệ 10 hay nhất

Công nghệ trồng trọt 10

Thiết kế và công nghệ 10

Xem thêm các loạt bài giải bài tập lớp 10 các môn học bộ sách Kết nối tri thức hay khác: