X

Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện trên thế giới


Giải Địa lí 10 Bài 32: Thực hành tìm hiểu sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp trên thế giới

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu hỏi trang 120 Địa Lí 10 trong Bài 32: Thực hành tìm hiểu sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp trên thế giới. Với lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Địa lí 10.

Câu hỏi trang 120 Địa Lí 10:Cho bảng số liệu:

Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện trên thế giới

a. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện trên thế giới, giai đoạn 1990 - 2020.

- Lấy năm 1990 = 100%, tính tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện qua các năm.

- Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ, trục tung thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện (%), trục hoành thể hiện thời gian (năm).

b. Dựa vào biểu đồ, em hãy nhận xét tình hình tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện trong giai đoạn trên.

Lời giải:

a) Vẽ biểu đồ

- Công thức: %Tốc độ tăng trưởng = Giá trị năm trước / Giá trị năm gốc x 100 (%).

- Áp dụng công thức, ta tính được bảng dưới đây

Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện trên thế giới, giai đoạn 1990 - 2020

(Đơn vị: %)

Năm

Sản phẩm

1990

2000

2010

2020

Dầu mỏ

100,0

113,9

126

131,9

Điện 

100,0

127,1

177,2

217,5

- Vẽ biểu đồ:

Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện trên thế giới

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG SẢN LƯỢNG DẦU MỎ VÀ ĐIỆN TRÊN THẾ GIỚI, GIAI ĐOẠN 1990 - 2020

b) Nhận xét

Tình hình tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện giai đoạn 1990 - 2020

- Điện và dầu mỏ có tốc độ tăng trưởng liên tục qua các năm.

- Điện có tăng thêm 117,5%, dầu mỏ tăng thêm 31,9%.

- Điện có tốc độ tăng nhanh hơn dầu mỏ (217,5% so với 131,9%).

Xem thêm lời giải bài tập Địa lí 10 Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn khác: