X

SBT Địa Lí 10 Cánh diều

Đối với ngành công nghiệp, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên có ảnh hưởng tới


Giải SBT Địa lí 10 Bài 23: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 4 trang 41 SBT Địa Lí 10 trong Bài 23: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập trong SBT Địa lí 10.

Câu 4 trang 41 SBT Địa Lí 10: Đối với ngành công nghiệp, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên có ảnh hưởng tới

A. thị trường tiêu thụ sản phẩm.

B. thương hiệu của các sản phẩm.

C. quy trình công nghệ của các ngành.

D. cơ cấu ngành và phân bố các ngành.

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Xem thêm lời giải Sách bài tập Địa lí 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: