Chuyên đề Địa Lí 11 Kết nối tri thức Hợp tác hòa bình trong khai thác Biển Đông


Haylamdo biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Chuyên đề Địa Lí 11 Hợp tác hòa bình trong khai thác Biển Đông sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Chuyên đề học tập Địa Lí 11.

Giải Chuyên đề Địa Lí 11 Kết nối tri thức Hợp tác hòa bình trong khai thác Biển Đông

1. Hợp tác trong khai thác tài nguyên thiên nhiên

2. Hợp tác trong phát triển giao thông vận tải

3. Hợp tác trong bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc phòng

Luyện tập và Vận dụng (trang 26)

Xem thêm lời giải bài tập Chuyên đề học tập Địa Lí 11 Kết nối tri thức hay, ngắn gọn khác: