Khảo sát một loại thiết bị gia dụng của gia đình theo gợi ý sau


Công nghệ lớp 6 Bài 4: Sử dụng năng lượng trong gia đình

Luyện tập và Vận dụng 4 trang 20 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Khảo sát một loại thiết bị gia dụng của gia đình theo gợi ý sau:

1. Tên của thiết bị.

2. Loại năng lượng thiết bị sử dụng.

3. Thời gian thiết bị đã được sử dụng

4. Số lần được bảo dưỡng của thiết bị.

5. Có bộ phận nào có dấu hiệu hư hỏng không?

6. Cần làm gì để khắc phục vấn đề trên (nếu có)?

Lời giải:

1. Tên của thiết bị: điều hòa

2. Loại năng lượng thiết bị sử dụng: điện

3. Thời gian thiết bị đã được sử dụng: 3 năm

4. Số lần được bảo dưỡng của thiết bị: Không

5. Có bộ phận nào có dấu hiệu hư hỏng không: tấm gió

6. Cần làm gì để khắc phục vấn đề trên: cần bảo dưỡng thiết bị định kì.

Xem thêm các bài giải Công nghệ lớp 6 sách Cánh diều hay khác: