X

Giải bài tập Hóa 9

Hóa 9 | Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải Hóa lớp 9 | Giải Hóa 9 hay, chi tiết


Hóa 9 | Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải Hóa lớp 9 | Giải Hóa 9 hay, chi tiết

Tuyển tập các bài giải bài tập Hóa học 9 ngắn gọn, chính xác được biên soạn bám sát nội dung sgk Hóa lớp 9 giúp bạn học tốt môn Hóa 9 hơn.

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Chương 2: Kim loại

Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime