X

Giải bài tập Sinh học 8

Em hãy xác định trên chiếc chân giò lợn có những loại mô nào?


Bài 4 (ngắn nhất): Mô

Em hãy xác định trên chiếc chân giò lợn có những loại mô nào?

Câu 4 trang 17 Sinh học 8: Em hãy xác định trên chiếc chân giò lợn có những loại mô nào?

Trả lời:

- Mô biểu bì (da)

- Mô liên kết: mô sụn, mô xương, mô sợi, mô máu

- Mô cơ vân (bó cơ)

- Mô thần kinh

Xem thêm các bài Giải bài tập Sinh học lớp 8 hay, ngắn gọn khác: