X

Giải bài tập Toán 9

Giải Toán lớp 9 | Giải bài tập Toán 9 | Để học tốt Toán lớp 9 ngắn nhất với HayLamDo


Tuyển tập các bài giải bài tập Toán lớp 9: Đại số và Hình học chính xác và chi tiết nhất được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 9 Tập 1 và Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán 9 hơn.

Danh mục Giải bài tập Toán 9

Toán 9 Tập 1

Chương 1: Căn Bậc Hai. Căn Bậc Ba

Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất

Chương 1: Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông

Chương 2: Đường Tròn

Toán 9 Tập 2

Chương 3: Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn

Chương 4: Hàm Số y = ax2 (a ≠ 0) - Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

Chương 3: Góc Với Đường Tròn

Chương 4: Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu