X

Giải sách bài tập Hóa 9

Giải sách bài tập Hóa 9 hay và chi tiết nhất


Mục lục Giải sách bài tập Hóa 9

Tuyển tập các bài giải sách bài tập Hóa học lớp 9 ngắn gọn, chính xác được biên soạn bám sát nội dung SBT Hóa học 9 giúp bạn học tốt môn Hóa 9 hơn.

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Chương 2: Kim loại

Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime