Giải GDQP 10 Kết nối tri thức Bài 5: Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Giáo dục quốc phòng lớp 10 Bài 5: Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội sách Kết nối tri thức hay, ngắn gọn nhất bám sát chương trình mới sgk Giáo dục quốc phòng 10 hy vọng rằng sẽ giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu giảng dạy và giúp học sinh học tốt hơn GDQP 10 Kết nối tri thức Bài 5.

Giải GDQP 10 Kết nối tri thức Bài 5: Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

I. Trật tự bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội

II. Nhiệm vụ của công dân trong việc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội

III. Trách nhiệm của đảng, nhà nước và các lực lượng vũ trang trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

IV. Trách nhiệm của học sinh trong việc phòng, chồng các hành vi vi phạm pháp luật an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Luyện tập (trang 30)

Vận dụng (trang 30)

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục quốc phòng lớp 10 Kết nối tri thức hay, ngắn gọn khác: