Hoạt động 1 trang 81 HĐTN lớp 7 - Cánh diều


Giải HĐTN 7 Kế hoạch nhỏ mùa hè

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Hoạt động 1 trang 81 HĐTN lớp 7 trong Kế hoạch nhỏ mùa hè. Với lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập HĐTN 7.

Hoạt động 1 trang 81 HĐTN lớp 7 Cánh diều: Dự án mùa hè

- Xây dựng dự án mùa hè với mục đích làm đẹp cảnh quan lớp học, nhà trường và địa phương,

Gợi ý:

- Tên dự án

- Thông điệp

- Mục tiêu

- Thời gian

- Nội dung công việc

+ Thuyết phục các bạn và người thân cùng tham gia dự án.

Trả lời:

- Em thực hiện xây dựng dự án mùa hè “ Làm sạch sân bóng rổ trường” 

- Tên dự án: “ Làm sạch sân bóng rổ trường”

- Thông điệp: Trường đẹp tạo động lực học tập cho học sinh

- Mục tiêu: Dọn dẹp cỏ quanh sân trường và nhặt rác

- Thời gian: ngày 25 tháng 7

- Nội dung công việc: Nhặt rác, dọn cỏ…

Xem thêm lời giải bài tập Hoạt động trải nghiệm 7 Cánh diều hay, chi tiết khác: