Hoạt động 2 trang 81 HĐTN lớp 7 - Cánh diều


Giải HĐTN 7 Kế hoạch nhỏ mùa hè

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Hoạt động 2 trang 81 HĐTN lớp 7 trong Kế hoạch nhỏ mùa hè. Với lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập HĐTN 7.

Hoạt động 2 trang 81 HĐTN lớp 7 Cánh diều: Cùng làm kế hoạch nhỏ

Đề xuất và tổ chức hoạt động Cùng làm kế hoạch nhỏ.

Gợi ý:

+ Giúp đỡ các em nhỏ khó khăn;

+ Mua sắm đồ dùng học tập cho lớp học;

+ Giúp đỡ trường tiểu học, mầm non ở địa phương. 

Trả lời:

- Em tham gia hoạt động Cùng làm kế hoạch nhỏ

Xem thêm lời giải bài tập Hoạt động trải nghiệm 7 Cánh diều hay, chi tiết khác: