X

Giải Lịch Sử lớp 7 Cánh diều

Giải Lịch sử lớp 7 Bài 21: Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI - Cánh diều


Haylamdo xin giới thiệu loạt bài Giải bài tập Lịch sử 7 Bài 21: Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI sách Cánh diều hay, chi tiết nhất, bám sát chương trình mới sách giáo khoa Lịch sử 7 giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu giảng dạy và giúp học sinh học tốt hơn Lịch sử lớp 7 Bài 21.

Giải bài tập Lịch sử lớp 7 Bài 21: Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

1. Chăm-pa từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

2. Vùng đất Nam Bộ từ thế kỉ X đến đầu thế ki XVI

Luyện tập & Vận dụng

Xem thêm lời giải bài tập Lịch sử lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết khác: