X

Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 - Kết nối tri thức

Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 - Kết nối tri thức | Giải sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 hay nhất


Giải sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 - Kết nối tri thức

Loạt bài giải sbt Khoa học tự nhiên lớp 6 bộ sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát chương trình sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong sách bài tập môn Khoa học tự nhiên lớp 6.

Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 - Kết nối tri thức | Giải sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 hay nhất

Chương 1: Mở đầu về khoa học tự nhiên

Chương 2: Chất quanh ta

Chương 3: Một số vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, lương thực - thực phẩm thông dụng

Chương 4: Hỗn hợp - Tách chất ra khỏi hỗn hợp

Chương 5: Tế bào

Chương 6: Từ tế bào đến cơ thể

Chương 7: Đa dạng thế giới sống

Chương 8: Lực trong đời sống

Chương 9: Năng lượng

Chương 10: Trái Đất và bầu trời

Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên

Bài 1.1 trang 5 sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 - Kết nối tri thức: Lĩnh vực nào sau đây không thuộc về khoa học tư nhiên (KHTN)?

A. Sinh Hóa. B. Thiên văn.

C. Lịch sử. D. Địa chất.

Lời giải:

- Ta có: các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên là: Sinh học, Hóa học, Vật lí học, Khoa học Trái Đất và Thiên văn học.

- Nên lĩnh vực Lịch sử không thuộc về khoa học tự nhiên.

Chọn đáp án C

Bài 2: An toàn trong phòng thực hành

Bài 2.1 trang 6 sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 - Kết nối tri thức: Các biển báo trong Hình 2.1 có ý nghĩa gì?

Bài 2  An toàn trong phòng thực hành

A. Cấm thực hiện. B. Bắt buộc thực hiện.

C. Cảnh báo nguy hiểm. D. Không bắt buộc thực hiện.

Lời giải:

- Nhận biết biển báo cấm:

+ Biển báo cấm có hình tròn.

+ Phần lớn biển có nền màu trắng, viền đỏ, nội dung biểu thị màu đen.

+ Một số ít biển có nền xanh, viền đỏ, nội dung trắng hoặc nền trắng, viền đỏ, nội dung màu đen.

- Các biển báo trong Hình 2.1 có ý nghĩa là cấm thực hiện:

Bài 2  An toàn trong phòng thực hành

Biển báo cấm uống nước (không phải nước uống)

Bài 2  An toàn trong phòng thực hành

Biển báo cấm dùng lửa

Bài 2  An toàn trong phòng thực hành

Biển báo cấm ăn uống, đùa nghịch trong phòng thí nghiệm; không nếm thử hoặc ngửi hóa chất.

Chọn đáp án A

Bài 3: Sử dụng kính lúp

Bài 3.1 trang 7 sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 - Kết nối tri thức: Kính lúp đơn giản

A. gồm một tấm kính lồi (dày ở giữa, mỏng ở mép viền).

B. gồm một tấm kính lõm (mỏng ở giữa, dày ở mép viền).

C. gồm một tấm kính một mặt phẳng, một mặt lõm (mỏng ở giữa, dày ở mép viền).

D. gồm một tấm kính hai mặt phẳng đều nhau.

Lời giải:

Trả lời:

Kính lúp đơn giản gồm một tấm kính lồi (dày ở giữa, mỏng ở mép viền).

Chọn đáp án A