X

SBT Lịch sử 7 Cánh diều

Một trong những tác động của các cuộc Cải cách tôn giáo ở Tây Âu là


Giải SBT Lịch sử 7 Bài 4: Phong trào cải cách tôn giáo sách

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 2 trang 9 SBT Lịch sử 7 trong Bài 4: Phong trào cải cách tôn giáo sách sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và biết cách làm bài tập trong Sách bài tập Lịch sử 7.

Câu 2 trang 9 SBT Lịch sử 7: Một trong những tác động của các cuộc Cải cách tôn giáo ở Tây Âu là

A. đưa nhân loại bước sang nền văn minh công nghiệp.

B. tạo cơ sở cho sự hình thành của nền kinh tế lãnh địa.

C. thúc đẩy sự phát triển của các lãnh địa phong kiến.

D. làm cho Thiên Chúa giáo phân chia thành hai giáo phái.

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 7 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: