X

SBT Lịch sử 7 Cánh diều

Hãy ghép ý ở cột A với ý ở cột B sao cho đúng với nội dung và tác động của phong trào Cải cách tôn giáo.


Giải SBT Lịch sử 7 Bài 4: Phong trào cải cách tôn giáo

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 4 trang 10 SBT Lịch sử 7 trong Bài 4: Phong trào cải cách tôn giáo sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và biết cách làm bài tập trong Sách bài tập Lịch sử 7.

Câu 4 trang 10 SBT Lịch sử 7: Hãy ghép ý ở cột A với ý ở cột B sao cho đúng với nội dung và tác động của phong trào Cải cách tôn giáo.

Hãy ghép ý ở cột A với ý ở cột B sao cho đúng với nội dung và tác động của phong trào Cải cách tôn giáo.

Lời giải:

Ghép nối:

1 - B, C, D, G

2 - A, E

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 7 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: