X

Soạn văn lớp 7

Soạn bài: Thêm trạng ngữ cho câu


Soạn bài: Thêm trạng ngữ cho câu

I. Đặc điểm của trạng ngữ:

1, 2. Xác định trạng ngữ và nội dung ý nghĩa

Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời,…

            TN                  TN

            địa điểm                  thời gian

đời đời, kiếp kiếp. …từ nghìn đời nay …

            TN                  TN

            thời gian                   thời gian

(Thép Mới)

Vd bổ sung:

- Vì trời mưa, nên đường rất trơn.

             TN (nguyên nhân)

- Để làm vui lòng cha mẹ , các em cần học hành chăm chỉ.

            TN (mục đích)

- Em đến trường, bằng xe đạp.

            TN (phương tiện)

- Nhanh như cắt, bạn ấy đã đến trường.

             TN (cách thức)

3.Có thể đổi vị trí của trạng ngữ như sau

(1) - Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời: đầu câu → cuối câu (Người dân ….., dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời)

- Hoặc chuyển sang giữa câu (Người dân cày VN, dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang.)

(2) - đời đời , kiếp kiếp: cuối câu → đầu câu (Đời đời, kiếp kiếp, tre ăn ở với người.)

- Hoặc chuyển sang giữa câu (Tre, đời đời, kiếp kiếp, ăn ở với người.)

(3) - Từ nghìn đời nay: giữa → đầu câu (Từ nghìn đời nay, cối xay …)

- Hoặc chuyển sang cuối câu (cối xay tre …, từ nghì đời nay.)

II. Luyện tập:

Câu 1 (trang 39 sgk Văn 7 Tập 2):

a) 3 từ "mùa xuân" đầu là CN, từ "mùa xuân" cuối là VN

b) TN chỉ thời gian

c) Bổ ngữ cho cụm động từ "chuộng"

d) Câu đặc biệt.

Câu 2, 3 (trang 40 sgk Văn 7 Tập 2):

a)- Như báo trước mùa về của một thứ quà thanh nhã và tinh khiết (TN cách thức)

- Khi đi qua những cánh đồng xanh, mà hạt thóc nếp đầu tiên làm trĩu thân lúa còn tươi (TN thời gian)

- Trong cái vỏ xanh kia (TN địa điểm)

- Dưới ánh nắng (TN nới chốn)

b) Với khả năng thích ứng với hoàn cảnh như chúng ta vừa nói trên đây (TN cách thức)

Xem thêm các bài Soạn văn 7 Tập 2 khác:

Mục lục Soạn văn 7 theo học kì:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.