X

Soạn văn lớp 7

Soạn bài: Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm


Soạn bài: Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

- GV nhận xét kết quả và chất lượng bài làm của lớp.

- HS từng nhóm cử đại diện hoặc tự do phát biểu bổ sung, trao đổi, đóng góp ý kiến.

- Tổ chức xây dựng đáp án

- dàn ý và chữa bài.

- HS so sánh, đối chiếu với bài làm của mình.

- GV phân tích nguyên nhân những câu trả lời sai phổ biến.

* Sửa lỗi tập làm văn:

Ưu điểm:

- Những yêu cầu cần đạt của bài tập làm văn và trình bày dàn ý khái quát của mình.

- Bổ sung hoàn chỉnh dàn ý khái quát.

+ Năng lực và kết quả nhận diện kiểu văn bản.

+ Năng lực và kết quả vận dụng lập luận, dẫn chứng, lí lẽ hướng vào giải quyết vấn đề trong đề bài.

+ Bố cục có đảm bảo tính cân đối và làm nổi rõ trọng tâm không.

+ Năng lực và kết quả diễn đạt: Chữ viết, dùng từ, lỗi ngữ pháp thông thường.

Nhược điểm: Một số bạn còn chưa đưa ra được các dẫn chứng tiêu biểu cho dạng bài làm văn chứng minh.

Xem thêm các bài Soạn văn 7 Tập 2 khác:

Mục lục Soạn văn 7 theo học kì:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.