X

Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 8

500 câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 8 (có đáp án) | Trắc nghiệm Địa Lí 8


Haylamdo tổng hợp 500 câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 8 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều năm 2023 chọn lọc, có đáp án chi tiết với các câu hỏi trắc nghiệm đa dạng đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng được biên soạn theo từng bài học sẽ giúp học sinh ôn luyện, củng cố lại kiến thức để đạt điểm cao trong các bài thi môn Địa Lí 8.

500 câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 8 (có đáp án) | Trắc nghiệm Địa Lí 8

Trắc nghiệm Địa lí 8 (sách mới, có đáp án)

Lời giải bài tập Địa lí 8 hay, ngắn gọn:
Lưu trữ: Trắc nghiệm Địa lí 8 (sách cũ)

Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 1 có đáp án

Câu 1: Châu Á không tiếp giáp đại dương nào sau đây?

A. Thái Bình Dương.

B. Đại Tây Dương.

C. Ấn Độ Dương.

D. Bắc Băng Dương.

Lời giải:

Châu Á tiếp giáp 3 đại dương lớn: Thái Bình Dương, Ấn Độ Tây Dương và Bắc Băng Dương, không giáp Đại Tây Dương.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2: Đại dương nào sau đây không tiếp giáp châu Á?

A. Ấn Độ Dương.

B. Bắc Băng Dương.

C. Thái Bình Dương.

D. Đại Tây Dương.

Lời giải:

Châu Á tiếp giáp 3 đại dương lớn: Thái Bình Dương, Ấn Độ Tây Dương và Bắc Băng Dương, không giáp Đại Tây Dương.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Đặc điểm vị trí địa lí châu Á

A. Là một bộ phận của lục địa Á – Âu.

B. Tiếp giáp Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

C. Nằm hoàn toàn ở bán cầu Nam.

D. Phía Tây tiếp giáp châu Mĩ.

Lời giải:

Đặc điểm vị trí địa lí châu Á:

- Phần lục địa châu Á nằm ở bán cầu bắc và phần hải đảo kéo dài xuống bán cầu nam (100N).

=> nhận xét C. nằm hoàn toàn ở bán cầu Bắc không đúng.

- Là một bộ phận của lục địa Á – Âu. => nhận xét A đúng.

- Tiếp giáp 3 đại dương lớn (Thái Bình Dương, Ấn Độ Tây Dương và Bắc Băng Dương), không giáp Đại Tây Dương. => nhận xét B. tiếp giáp Thái Bình Dương và Đại Tây Dương không đúng.

- Phía Tây giáp châu Âu và châu Phi, không tiếp giáp châu Mĩ => nhận xét D. phía tây giáp châu Mĩ không đúng.

=> Loại đáp án B, C, D. Đáp án A đúng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Vị trí địa lí của châu Á không mang đặc điểm nào sau đây?

A. Kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo. 

B. Tiếp giáp Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.

C. Tiếp giáp hai châu lục.

D. Phía Tây giáp châu Âu.

Lời giải:

Đặc điểm của vị trí địa lí châu Á:

- Kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.

=> Nhận xét A không đúng với yêu cầu câu hỏi.

- Tiếp giáp 3 đại dương lớn (Thái Bình Dương, Ấn Độ Tây Dương và Bắc Băng Dương), không giáp Đại Tây Dương. => nhận xét B. tiếp giáp Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương đúng với yêu cầu câu hỏi.

- Tiếp giáp hai châu lục và ba đại dương rộng lớn => nhận xét C không đúng với yêu cầu câu hỏi.

- Phía Tây giáp châu Âu và châu Phi => nhận xét D không đúng với yêu cầu câu hỏi.

=> Loại A, C, D. Đáp án B đúng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Đặc điểm nào thể hiện châu Á là một châu lục rộng lớn?

A. Tiếp giáp hai châu lục.

B. Tiếp giáp ba đại dương rộng lớn.

C. Lãnh thổ có dạng hình khối.

D. Kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích Đạo.

Lời giải:

Lãnh thổ châu Á là một vùng rộng lớn, kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích Đạo.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo là đặc điểm thể hiện

A. châu Á là một châu lục rộng lớn.

B. châu Á là một bộ phận của lục địa Á - Âu.

C. châu Á là một châu lục có điều kiện tự nhiên phức tạp.

D. châu Á là một châu lục giáp nhiều biển và đại dương.

Lời giải:

Lãnh thổ châu Á là một vùng rộng lớn, kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích Đạo.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo là đặc điểm thể hiện

A. châu Á là một châu lục rộng lớn.

B. châu Á là một bộ phận của lục địa Á - Âu.

C. châu Á là một châu lục có điều kiện tự nhiên phức tạp.

D. châu Á là một châu lục giáp nhiều biển và đại dương.

Lời giải:

Lãnh thổ châu Á là một vùng rộng lớn, kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích Đạo.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Hướng chủ yếu của các dãy núi châu Á là

A. Đông – Tây hoặc gần Đông – Tây và Bắc – Nam hoặc gần Bắc - Nam.

B. Tây Bắc – Đông Nam và Bắc – Nam hoặc gần Bắc - Nam.

C. Đông – Tây và vòng cung.

D. Vòng cung và Tây Bắc – Đông Nam.

Lời giải:

Hướng chủ yếu của các dãy núi châu Á là Đông – Tây hoặc gần Đông – Tây và Bắc – Nam hoặc gần Bắc - Nam.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Đâu không phải là hướng núi chủ yếu của châu Á?

A. Đông - Tây hoặc gần Đông - Tây.

B. Bắc - Nam hoặc gần Bắc - Nam.

C. Vòng cung và Tây Bắc - Đông Nam.

D. Đông - Tây và Bắc - Nam.

Lời giải:

Hướng chủ yếu của các dãy núi châu Á là Đông – Tây hoặc gần Đông – Tây và Bắc – Nam hoặc gần Bắc - Nam.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Vùng trung tâm châu Á có địa hình chủ yếu là 

A. núi và sơn nguyên cao.

B. vùng đồi núi thấp.

C. các đồng bằng châu thổ rộng lớn.

D. đồng bằng nhỏ hẹp.

Lời giải:

Vùng trung tâm châu Á có địa hình chủ yếu là núi và sơn nguyên cao (sơn nguyên Tây Tạng).

Đáp án cần chọn là: A

Câu 11: Các núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây ở châu Á?

A. phía đông.

B. phía tây.

C. trung tâm.

D. phía bắc.

 Lời giải:

Vùng trung tâm châu Á  tập trung chủ yếu các núi và sơn nguyên cao.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Châu Á có nhiều dầu mỏ, khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực nào? 

A. Đông Nam Á

B. Tây Nam Á

C. Trung Á

D. Nam Á

Lời giải:

Châu Á có nhiều dầu mỏ, khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực Tây Nam Á

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: Khu vực Tây Nam Á tập trung chủ yếu loại khoáng sản nào sau đây?

A. Dầu mỏ, khí đốt.

B. Than, sắt.

C. Vàng, crôm.

D. Đồng, kẽm.

Lời giải:

Tây Nam Á là khu vực tập trung nhiều dầu mỏ, khí đốt nhất châu Á.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 14: Sơn nguyên đồ sộ nhất thế giới nằm ở châu Á là sơn nguyên nào?

A. Sơn nguyên Đê-can.

B. Sơn nguyên Trung Xi-bia.

C. Sơn nguyên Tây Tạng.

D. Sơn nguyên Iran.

Lời giải:

Sơn nguyên đồ sộ nhất thế giới nằm ở châu Á là sơn nguyên Tây Tạng

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15: Các khoáng sản chủ yếu của châu Á là

A. dầu mỏ, khí đốt, kim cương, vàng, chì, kẽm.

B. kim cương, vàng, chì, kẽm, thạch anh.

C. dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crôm, đồng, thiếc.

D. khoáng sản vật liệu xây dựng (sét, cao lanh, đá vôi..).

Lời giải:

Các khoáng sản chủ yếu của châu Á là dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crôm, đồng, thiếc.

Đáp án cần chọn là: C

Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 2 có đáp án

Câu 1: Kiểu khí hậu gió mùa phân bố ở khu vực nào của châu Á?

A. Đông Á, Đông Nam Á, Tây Nam Á

B. Đông Bắc Á, Tây Nam Á, Nam Á

C. Đông Nam Á, Bắc Á, Đông Á

D. Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á

Lời giải:

Khí hậu gió mùa phân bố chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Ở các khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á phổ biến kiểu khí hậu nào sau đây?

A. Khí hậu lục địa.

B. Khí hậu gió mùa.

C. Khí hậu hải dương.

D. Khí hậu nhiệt đới khô.

Lời giải:

Ở các khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á phổ biến kiểu khí hậu gió mùa. Trong đó, khu vực Nam Á và Đông Nam Á là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa, khu vực Đông Á là kiểu khí hậu ôn đới gió mùa.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: Kiểu khí hậu lục địa phân bố chủ yếu ở khu vực nào của châu Á?

A. Đông Á

B. Đông Nam Á

C. Tây Nam Á

D. Nam Á

Lời giải:

Kiểu khí hậu lục địa phân bố chủ yếu ở khu vực Tây Nam Á

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Trong các vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á phổ biến kiểu khí hậu nào?

A. Khí hậu hải dương.

B. Khí hậu gió mùa.

C. Khí hậu lục địa.

D. Khí hậu núi cao.

Lời giải:

Các vùng nội địa và Tây Nam Á phổ biến kiểu khí hậu lục địa. Trong đó các vùng nội địa kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa hoặc ôn đới lục địa, khu vực Tây Nam Á là kiểu khí hậu nhiệt đới lục địa.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Đặc trưng của gió mùa mùa hạ là

A. nóng ẩm, mưa nhiều.

B. nóng, khô hạn.

C. lạnh khô, ít mưa.

D. lạnh ẩm, mưa nhiều.

Lời giải:

Mùa hạ gió thổi từ đại dương lục địa, mang lại thời tiết nóng ẩm và mưa nhiều => Đây là đặc trưng của gió mùa mùa hạ.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Nguyên nhân nào sau đây gây ra đặc trưng của gió mùa mùa đông là không khí khô, lạnh và mưa không đáng kể?

A. Do gió từ biển thổi vào.

B. Do lượng bốc hơi cao.

C. Do gió từ nội địa thổi ra.

D. Do ảnh hưởng của yếu tố địa hình.

Lời giải:

Vào mùa đông có gió từ nội địa thổi ra làm cho không khí khô, lạnh và mưa ít.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc phổ biến ở

A. vùng nội địa và Tây Nam Á.

B. khu vực Đông Á.

C. khu vực Đông Nam Á.

D. khu vực Nam Á.

Lời giải:

Khu vực nội địa và Tây Nam Á có khí hậu khô lạnh vào mùa đông và mùa hạ khô nóng, độ ẩm không khí thấp, mưa ít => do vậy phổ biến cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Vùng nội địa và Tây Nam Á phổ biến cảnh quan nào?

A. Cảnh quan rừng lá kim.

B. Cảnh quan thảo nguyên.

C. Cảnh quan rừng nhiệt đới thường xanh.

D. Cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc.

Lời giải:

Khu vực nội địa và Tây Nam Á có khí hậu khô lạnh vào mùa đông và mùa hạ khô nóng, độ ẩm không khí thấp, mưa ít => do vậy phổ biến cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Xếp theo thứ tự các đới khí hậu châu Á từ cực Bắc đến vùng Xích đạo là

A. Đới khí hậu cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt, xích đạo, nhiệt đới.

B. Đới khí hậu cực và cận cực, cận nhiệt, ôn đới, nhiệt đới, xích đạo.

C. Đới khí hậu xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới, cực và cận cực.

D. Đới khí hậu cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo.

Lời giải:

Xếp theo thứ tự các đới khí hậu châu Á từ cực Bắc đến vùng Xích đạo là đới khí hậu cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Xếp theo thứ tự các kiểu khí hậu cận nhiệt ở Châu Á từ Đông sang Tây là

A. cận nhiệt gió mùa, cận nhiệt địa trung hải, cận nhiệt núi cao, cận nhiệt lục địa.

B. cận nhiệt địa trung hải, cận nhiệt lục địa, cận nhiệt núi cao, cận nhiệt gió mùa.

C. cận nhiệt gió mùa, cận nhiệt núi cao, cận nhiệt lục địa, cận nhiệt địa trung hải.

D. cận nhiệt núi cao, cận nhiệt lục địa, cận nhiệt địa trung hải, cận nhiệt gió mùa.

Lời giải:

Xếp theo thứ tự các khí hậu cận nhiệt ở Châu Á từ đông sang tây là cận nhiệt gió mùa, cận nhiệt núi cao, cận nhiệt lục địa, cận nhiệt địa trung hải.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11: Các kiểu khí hậu phổ biến ở châu Á là

A. gió mùa và lục địa.

B. hải dương và lục địa.

C. núi cao và lục địa.

D. gió mùa và hải dương.

Lời giải:

Các kiểu khí hậu phổ biến ở châu Á là kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Đới khí hậu nhiệt đới phân bố ở những khu vực nào của Châu Á?

A. Khu vực Bắc Á, Đông Bắc Á, Đông Á.

B. Khu vực Đông Nam Á, Nam Á, Tây Nam Á.

C. Khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Tây Nam Á.

D. Khu vực Tây Nam Á, Đông Á, Đông Bắc Á.

Lời giải:

Đới khí hậu nhiệt đới phân bố ở khu vực Đông Nam Á, Nam Á, Tây Nam Á.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: Khí hậu châu Á được chia thành  nhiều đới khí hậu, nguyên nhân do

A. địa hình da dạng gồm núi, sơn nguyên, cao nguyên, đồi thấp, đồng bằng.

B. lãnh thổ rộng lớn, trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.

C. hoạt động của hoàn lưu gió mùa.

D. hoạt động của các dòng biển nóng, lạnh.

Lời giải:

Châu Á có lãnh thổ rộng lớn, lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo

-> do vậy hình thành  nhiều đới khí hậu: cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14: Lãnh thổ châu Á rộng lớn, trải dài từ vùng cực Bắc, địa hình đa dạng về xích đạo nên

A. khí hậu có sự phân hóa đa dạng.

B. chịu nhiều thiên tai.

C. tài nguyên khoáng sản đa dạng.

D. tài nguyên sinh vật phong phú.

Lời giải:

Châu Á có lãnh thổ rộng lớn, lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo

=> do vậy hình thành  nhiều đới khí hậu: cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo.

Ngoài ra địa hình châu Á đa dạng gồm núi, sơn nguyên, cao nguyên, đồi thấp, đồng bằng => do vậy đã tạo ra sự phân hóa các kiểu khí hậu từ đông sang tây.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 15: Đâu không phải là nguyên nhân khiến một số đới khí hậu châu Á phân chia thành nhiều kiểu khác nhau?

A. Lãnh thổ rộng lớn.

B. Ảnh hưởng của bức chắn địa hình.

C. Địa hình núi cao.

D. Mạng lưới sông ngòi dày đặc

Lời giải:

Một số đới, khí hậu phân hóa thành nhiều kiểu khác nhau, nguyên nhân là do:

- Lãnh thổ rộng lớn, vị trí nằm sâu trong lục địa, kết hợp với các dãy núi và sơn nguyên cao nguyên ngăn ảnh hưởng của biển xâm nhập sâu vào nội địa.

Ví dụ: Vùng trung tâm châu Á có vị trí nằm sâu trong nội địa, cách xa đại dương, mặt khác do ảnh hưởng của bức chắn địa hình dãy Himaylaya  cao đồ sộ ngăn cản ảnh hưởng của gió từ biển vào nên khí hậu khô hạn, hình thành nhiều sa mạc.

- Mặt khác, trên các núi và sơn nguyên cao khí hậu còn thay đổi theo chiều cao.

Ví dụ: trên sơn nguyên Tây Tạng với độ cao trung bình  trên 4500m -> hình thành kiểu núi cao.

=> Loại các đáp án A, B, C

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phân hóa các kiểu khí hậu ở châu Á.

Đáp án cần chọn là: D