Quan sát Hình 5.1, cho biết các chất khoáng và vitamin có trong những thực phẩm nào


Công nghệ lớp 6 Bài 5: Thực phẩm và giá trị dinh dưỡng

Câu hỏi 2 trang 25 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Quan sát Hình 5.1, cho biết các chất khoáng và vitamin có trong những thực phẩm nào?

Quan sát Hình 5.1, cho biết các chất khoáng và vitamin có trong những thực phẩm nào

Lời giải:

Các chất khoáng và vitamin có trong thực phẩm ở Hình 5.1 là:

- Thực phẩm giàu chất khoáng: Cam, sữa, bơ, lạc, đậu, cá, trứng, ngô, thịt.

- Thực phẩm giàu chất vitamin: Cà chua, cà rốt, cá, sữa, trứng, bơ, nấm, rau, thịt, các loại hoa quả.

Xem thêm các bài giải Công nghệ lớp 6 sách Cánh diều hay khác: