Nếu ở địa phương em không có sẵn các nguyên liệu như trong ví dụ trên


Công nghệ lớp 6 Bài 5: Thực phẩm và giá trị dinh dưỡng

Câu hỏi trang 29 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Nếu ở địa phương em không có sẵn các nguyên liệu như trong ví dụ trên hoặc chi phí của bữa ăn không phù hợp với khả năng tài chính của gia đình, em sẽ làm như thế nào để vẫn đảm bảo đủ năng lượng, đủ và cân đối các chất dinh dưỡng?

Lời giải:

Nếu ở địa phương em không có sẵn các nguyên liệu như trong ví dụ trên hoặc chi phí của bữa ăn không phủ hợp với khả năng tài chính của gia đình, em sẽ tìm những món ăn khác có giá thành rẻ cũng bổ sung các chất dinh dưỡng như trong bài đã nêu.

Xem thêm các bài giải Công nghệ lớp 6 sách Cánh diều hay khác: