Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo | Giải bài tập Công nghệ 6 hay nhất | Soạn Công nghệ 6


Loạt bài soạn, Giải bài tập Công nghệ lớp 6 bộ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Công nghệ lớp 6 sẽ giúp các bạn dễ dàng làm bài tập về nhà, nắm vững kiến thức, từ đó đạt điểm cao trong các bài kiểm tra môn Công nghệ 6.

Mục lục Giải bài tập Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo | Giải bài tập Công nghệ 6 hay nhất | Soạn Công nghệ 6

Chương 1: Nhà ở

Chương 2: Bảo quản và chế biếm thực phẩm

Chương 3: Trang phục và thời trang

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình