Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 năm 2023 có đáp án (10 đề - Sách mới)


Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 năm 2023 có đáp án (10 đề - Sách mới)

Haylamdo biên soạn và sưu tầm Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 năm 2023 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo có đáp án được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Tin học 3 của các trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ đó đạt điểm cao trong các bài thi Tin học lớp 3.

Chỉ 50k mua trọn bộ đề thi Cuối học kì 2 Tin học lớp 3 mỗi bộ sách bản word có lời giải chi tiết, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 năm 2023 có đáp án (10 đề)

Ma trận đề thi học kì II môn Tin học lớp 3, năm học 2023, bộ sách Kết nối tri thức

Chủ đề

Nội dung/đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng số câu

Tổng % điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Số câu TN

Số câu TL

Số câu TN

Số câu TL

Số câu TN

Số câu TL

TN

TL

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

CĐ 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Bài 8. Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính

1


1

0

5%

(0,5 đ)

Bài 9. Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính

1


1

0

5%

(0,5 đ)

CĐ 4. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Bài 10. Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính

111

1

35%

(3,5 đ)

CĐ 5. Ứng dụng tin học

Bài 11. Bài trình chiếu của em

1


1

0

5%

(0,5 đ)

Bài 12. Tìm hiểu về thế giới tự nhiên

1


1

0

5%

(0,5 đ)

Bài 13. Luyện tập sử dụng chuột 

CĐ 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Bài 14. Em thực hiện công việc như thế nào?

1

1

1

1

20%

(2,0 đ)

Bài 15. Công việc được thực hiện theo điều kiện

1

1

1

1

20%

(2,0 đ)

Bài 16. Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính

1


1

0

5%

(0,5 đ)

Tổng

8

0

0

1

0

2

8

3

100%

(10 đ)

Tỉ lệ %

40%

30%

30%

40%

60%

Tỉ lệ chung

70%

30%

100%

Ma trận đề thi học kì II môn Tin học lớp 3, năm học 2023, bộ sách Cánh diều

Chủ đề

Nội dung/đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng số câu

Tổng % điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Số câu TN

Số câu TL

Số câu TN

Số câu TL

Số câu TN

Số câu TL

TN

TL

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

CĐ C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Làm quen với thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính

2


2

0

10%

(1,0 đ)

CĐ D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Sử dụng thông tin cá nhân trong môi trường số một cách phù hợp

2


2

0

10%

(1,0 đ)

CĐ E. Ứng dụng tin học

Làm quen với bài trình chiếu đơn giản

111

1

35%

(3,5 đ)

Sử dụng công cụ đa phương tiện để tìm hiểu thế giới tự nhiên

1


1

0

5%

(0,5 đ)

Sử dụng phần mềm luyện tập thao tác với chuột máy tính

CĐ F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Thực hiện công việc theo các bước

1

1

1

1

20%

(2,0 đ)

Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính

1

1

1

1

20%

(2,0 đ)

Tổng

8

0

0

1

0

2

8

3

100%

(10 đ)

Tỉ lệ %

40%

30%

30%

40%

60%

Tỉ lệ chung

70%

30%

100%

Ma trận đề thi học kì II môn Tin học lớp 3, năm học 2023, bộ sách Chân trời sáng tạo

Chủ đề

Nội dung/đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng số câu

Tổng % điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Số câu TN

Số câu TL

Số câu TN

Số câu TL

Số câu TN

Số câu TL

TN

TL

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

CĐ C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Bài 8. Làm quen với thư mục

1


1

0

5%

(0,5 đ)

CĐ D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Bài 9. Lưu trữ, trao đổi, bảo vệ thông tin của em và gia đình

111

1

35%

(3,5 đ)

CĐ E. Ứng dụng tin học

Bài 10. Trang trình chiếu của em

1


1

0

5%

(0,5 đ)

Bài 11A. Hệ mặt trời1
1

0

5%

(0,5 đ)

Bài 11B. Luyện tập sử dụng chuột máy tính

CĐ F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Bài 12. Thực hiện công việc theo các bước

1

1

1

1

20%

(2,0 đ)

Bài 13. Chia việc lớn thành việc nhỏ để giải quyết

1


1

0

5%

(0,5 đ)

Bài 14. Thực hiện công việc theo điều kiện

1

1

1

1

20%

(2,0 đ)

Bài 15. Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính

1


1

0

5%

(0,5 đ)

Tổng

7

0

1

1

0

2

8

3

100%

(10 đ)

Tỉ lệ %

35%

35%

30%

40%

60%

Tỉ lệ chung

70%

30%

100%

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023

Môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Cho cây thư mục sau:

Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về thư mục Hinh hoc:

A. Thư mục Hinh hoc là thư mục con của thư mục So hoc.

B. Thư mục Hinh hoc là thư mục con của thư mục Toan.

C. Thư mục Hinh hoc là thư mục con của thư mục Nhac.

D. Thư mục Hinh hoc là thư mục con của thư mục Tin.

Câu 2. Nếu bạn thân của em muốn mượn tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản trên mạng của em để sử dụng trong một thời gian, em sẽ làm gì?

A. Cho mượn ngay không cần điều kiện gì.

B. Cho mượn một ngày thôi rồi lấy lại, chắc không có vấn đề gì.

C. Cho mượn nhưng yêu cầu bạn phải hứa là không được dùng để làm việc gì không đúng.

D. Không cho mượn, bảo bạn tự tạo một tài khoản riêng, nếu cần em có thể hướng dẫn.

Câu 3. Cho các thao tác sau:

(1) Chọn thư mục lưu bài trình chiếu.

(2) Gõ tên tệp vào ô File name.

(3) Nháy chuột vào nút lệnh Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề).

(4) Nháy chuột vào nút lệnh Save để hoàn tất.

Em hãy sắp xếp các thao tác trên theo thứ tự thực hiện để lưu tệp trình chiếu?

A. (3) – (1) – (2) – (4).

B. (4) – (1) – (2) – (3).

C. (1) – (2) – (3) – (4).

D. (3) – (2) – (1) – (4).

Câu 4. Sau khi hoàn thành mức 5, để thoát khỏi Basic Mouse Skills cần làm gì?

A. Nháy chuột vào Quit.

B. Nháy chuột vào Try Again.

C. Gõ phím Q.

D. Cả A và C đều đúng.

Câu 5. Em hãy sắp xếp các hình dưới đây theo thứ tự các bước để thu hoạch lúa của đồng bào vùng cao Tây Bắc.

Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

A. 1, 2, 3, 4

B. 2, 4, 3, 1

C. 4, 3, 2, 1

D. 1, 4, 2, 3

Câu 6. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Một công việc không thể chia làm những công việc nhỏ hơn.

B. Một công việc có thể được chia làm những công việc nhỏ hơn.

C. Các bước thực hiện công việc cần sắp xếp theo đúng thứ tự.

D. Chia nhỏ công việc để dễ thực hiện.

Câu 7. Cách nói “Nếu … thì …” dùng để:

A. Thể hiện một việc chắc chắn thực hiện.

B. Thể hiện một việc chắc chắn không thực hiện.

C. Thể hiện hai việc khác nhau.

D. Thể hiện một việc được hay không được thực hiện phụ thuộc vào một điều kiện nào đó.

Câu 8. Em hãy xác định những gì đã có trước và việc cần làm trong tình huống sau: “Em và mẹ sẽ làm bánh từ bột gạo”

A. Những gì đã có trước: em và mẹ, việc cần làm: bột gạo.

B. Những gì đã có trước: làm bánh, việc cần làm: em và mẹ.

C. Những gì đã có trước: bột gạo, việc cần làm: làm bánh.

D. Những gì đã có trước: làm bánh, việc cần làm: bột gạo.

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm)Một bạn sử dụng phần mềm Basic Mouse Skills để luyện tập thao tác với chuột và màn hình của phần mềm đang như Hình 1. Em hãy cho biết:

Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Hình 1

a) Bạn vừa hoàn thành mức luyện tập nào?

b) Bạn gõ phím N thì phần mềm sẽ làm gì?

c) Bạn gõ phím Q thì điều gì xảy ra?

Câu 2. (1,5 điểm)Dựa vào thông tin trong bảng dưới đây, em hãy viết ba câu nói dạng “Nếu … thì …” cho phù hợp.

Điều kiện

Việc được hoặc không được thực hiện

1) Có giấy màu, kéo, hồ dán

a) Tạo trang trình chiếu

2) Máy tính có phần mềm PowerPoint

b) Không đi đá bóng

3) Chủ nhật tuần này trời mưa

c) Làm bài thủ công cắt dán

Câu 3. (1,5 điểm)Thầy giáo giao nhiệm cho Bình tìm hiểu Hệ Mặt Trời bằng phần mềm SolarSystem và kể cho các bạn trong lớp về những điều thú vị mà Bình biết được sau khi quan sát.

Em hãy điền vào chỗ chấm dưới đây để mô tả nhiệm vụ của Bình:

- Những gì đã có trước: ……………………………………………

- Việc cần làm: ……………………………………………………

………………….. Hết ……………………

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2023

Môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Thư mục con của thư mục Truyen tranh là:

Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

A. Do-re-mon;

B. Co-nan;

C. Trang Quynh;

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 2. Biểu tượng của This PC là:

A. Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

B. Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

C.Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

D.Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Câu 3. Em cần làm gì để bảo vệ thông tin của em và gia đình?

A. Cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu cho người không quen biết.

B. Gửi và nhận tệp từ người lạ.

C. Không trò chuyện hay cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu cho người không quen biết, không gửi và nhận tệp từ người lạ.

D. Công khai thông tin cá nhân và gia đình trên mạng xã hội.

Câu 4. Nháy đúp chuột vào biểu tượng nào sau đây trên màn hình nền để khởi động phần mềm trình chiếu PowerPoint?

A. Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

B. Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

C. Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

D. Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Câu 5. Em cần sử dụng thao tác nháy đúp chuột trong những tình huống nào sau đây?

A. Khởi động một phần mềm trên màn hình nền;

B. Chọn lệnh New Folder trên dải lệnh Home của cửa sổ làm việc với tệp và thư mục để tạo thư mục mới;

C. Mở một thư mục trên máy tính;

D. Cả A và C đều đúng.

Câu 6. Khẳng định nào sai khi nói về việc sắp xếp công việc:

A. Một việc có thể chia thành những việc nhỏ hơn.

B. Chia một việc thành những việc nhỏ giúp chúng ta dễ hiểu và dễ thực hiện.

C. Khi thực hiện một việc, chúng ta không nên chia nhỏ việc đó thành những việc nhỏ hơn sẽ khó thực hiện.

D. Có nhiều công việc được thực hiện theo từng bước, mỗi bước là một việc nhỏ và các bước phải được sắp xếp theo một thứ tự nhất định.

Câu 7. “Nếu em chăm chỉ học hành thì…”. Điền vào vế sau sao cho hợp lí:

A. em sẽ đạt học sinh giỏi.

B. em sẽ là học sinh trung bình.

C. em sẽ được cô giáo khen.

D. Cả A và C đều đúng.

Câu 8. Tổ của Nam được cô giáo giao cho công việc giới thiệu về một con vật mà em yêu thích. Theo em, công việc nào trong tổ của bạn Nam cần sự trợ giúp của máy tính?

A. Chọn con vật để giới thiệu.

B. Tạo bài trình chiếu giới thiệu về một con vật mà em yêu thích.

C. Phân công công việc cho các bạn trong tổ.

D. Lên kế hoạch thực hiện công việc của tổ.

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Đánh dấu X vào ô trống tương ứng.

Không

a) Người lạ gửi đường liên kết có nội dung gây tò mò. Em có nháy chuột vào đó không?


b) Nguời quen của bố yêu cầu gửi ảnh của em. Em có gửi không?


c) Người lạ gửi tin nhắn xin địa chỉ nhà em. Em có gửi không?


d) Giáo viên yêu cầu em gửi số điện thoại của mẹ. Em có gửi không?


Câu 2. (1,5 điểm) Hãy điền các cụm từ: tô màu; vẽ thân; vẽ chân, tay; vẽ mắt, miệng; vẽ mũ vào chỗ chấm ở các bước dưới hình vẽ cho thích hợp.

Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Câu 3. (1,5 điểm) Em hãy chuyển mỗi câu sau đây thành cách nói “Nếu … thì …”:

a) Khi em đi học muộn, lớp em sẽ bị trừ điểm thi đua.

b) Khi đi bộ đi học, em cần đi trên vỉ hè.

………………….. Hết ……………………

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

- Mỗi câu trắc nghiệm đúng tương ứng với 0,5 điểm.

1. D

2. B

3. C

4. A

5. D

6. C

7. D

8. B

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

(3 điểm)

Không

a) Người lạ gửi đường liên kết có nội dung gây tò mò. Em có nháy chuột vào đó không?

X

b) Nguời quen của bố yêu cầu gửi ảnh của em. Em có gửi không?

X

c) Người lạ gửi tin nhắn xin địa chỉ nhà em. Em có gửi không?

X

d) Giáo viên yêu cầu em gửi số điện thoại của mẹ. Em có gửi không?

X0,750,75


0,75


0,75

Câu 2

(1,5 điểm)

Bước 1: Vẽ thân

Bước 2: Vẽ mắt, miệng

Bước 3: Vẽ chân, tay

Bước 4: Vẽ mũ

Bước 5: Tô màu

1,5

Câu 3

(1,5 điểm)

a) Nếu em đi học muộn thì lớp em sẽ bị trừ điểm thi đua.

b) Nếu em đi bộ đi học thì em cần đi trên vỉa hè.

0,75

0,75

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm học 2023

Môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Trong máy tính có các loại tệp nào?

A. Văn bản

B. Hình ảnh

C. Âm thanh, video

D. Tất cả các phương án trên

Câu 2. Quan sát cây thư mục sau vào cho biết thư mục Ảnh chứa các thư mục con nào?

Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Cánh diều có đáp án (4 đề)

A. Động vật, Hoa

B. Hoa, Phong cảnh, Đoàn, Đội, Động Vật

C. Đoàn, Đội

D. Động vật, Hoa, Phong cảnh

Câu 3. Chọn phương án sai. Khi sử dụng Internet, có thể:

A. tin tưởng mọi nguồn thông tin trên mạng.

B. bị lôi kéo vào các hoạt động không lành mạnh.

C. máy tính bị nhiễm virus hay mã độc.

D. bị lừa đảo hoặc lợi dụng.

Câu 4. Biện pháp nào dưới đây để bảo vệ thông tin cá nhân?

A. Cảnh giác khi đột nhiên xuất hiện một cửa sổ từ một trang web lạ với yêu cầu điền thông tin cá nhân.

B. Không nên lưu lại mật khẩu trên trình duyệt web với mục đích lần sau dễ dàng đăng nhập.

C. Hạn chế đăng nhập ở các máy tính công cộng.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 5. Để kích hoạt phần mềm trình chiếu PowerPoint em làm như thế nào?

A. Nháy đúp chuột phải vào biểu tượngĐề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Cánh diều có đáp án (4 đề)

B. Nháy chuột trái vào biểu tượng Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Cánh diều có đáp án (4 đề)

C. Nháy đúp chuột vào biểu tượng Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Cánh diều có đáp án (4 đề)

D. Nháy chuột phải vào biểu tượng Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Câu 6. Sau khi xem video về quá trình nảy mầm của hạt đậu. Em hãy cho biết: Lá đậu sẽ mọc ra từ đâu?

A. Lá đậu sẽ mọc ra từ thân

B. Lá đậu sẽ mọc ra từ rễ

C. Lá đậu mọc ra từ hạt

D. Lá đậu mọc ra từ gốc

Câu 7. Chọn điều kiện ghép với công việc sau đây để được câu nói “Nếu ... thì em xem phim hoạt hình trên Internet” hợp lí?

A. Có máy tính kết nối internet

B. Máy tính không có kết nối internet

C. Máy tính bảng không có kết nối internet

D. Điện thoại thông minh không có kết nối internet

Câu 8. Chọn phát biểu sai:

A. Không nên chia nhiệm vụ thành việc nhỏ vì sẽ lãng phí thời gian.

B. Nên chia nhiệm vụ thành những việc nhỏ hơn.

C. Nếu chia nhỏ nhiệm vụ một cách hợp lí sẽ dễ thực hiện, dễ phân công và có thể giao máy tính trợ giúp thực hiện.

D. Khi được giao nhiệm vụ, em phải xác định được những gì đã có và phải làm gì, cần tạo ra cái gì.

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Em hãy ghép các nút lệnh với chức năng của nó:

Nút lệnh


Chức năng

1) Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Cánh diều có đáp án (4 đề)

a) Mở một tệp trình chiếu đã lưu.

2) Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Cánh diều có đáp án (4 đề)

b) Lưu tệp trình chiếu.

3) Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Cánh diều có đáp án (4 đề)

c) Tạo trang trình chiếu mới.

4) Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Cánh diều có đáp án (4 đề)

d) Thêm ảnh vào trang trình chiếu

5) Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Cánh diều có đáp án (4 đề)

e) Tạo tệp trình chiếu mới

Câu 2. (1,5 điểm) Em hãy viết thêm vào dấu ? để được câu “Nếu … thì …” phù hợp?

a) Nếu (?) thì em sẽ giơ tay xung phong lên bảng.

b) Nếu mẹ bị mệt và đang nằm nghỉ thì (?)

Câu 3. (1,5 điểm)Nhiệm vụ của em là giải bài toán sau đây:

Bài toán: Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 8 con gà có tất cả bao nhiêu chân?

Em hãy chỉ ra những gì đã cho trước, những gì em cần làm. Nhiệm vụ được phát biểu như vậy có rõ ràng với em hay không?

………………….. Hết ……………………

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

- Mỗi câu trắc nghiệm đúng tương ứng với 0,5 điểm.

1. D

2. D

3. A

4. D

5. C

6. C

7. A

8. A

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

(3 điểm)

1) – c); 2) –a); 3) – e); 4) – b); 5) – d)

3,0

Câu 2

(1,5 điểm)

a) Nếu cô giáo yêu cầu chữa bài tập thì em sẽ giơ tay xung phong lên bảng.

b) Nếu mẹ bị mệt và đang nằm nghỉ thì em giữ im lặng cho mẹ nghỉ ngơi.

(Lưu ý: HS viết câu khác phù hợp vẫn tính điểm)

0,75


0,75

Câu 3

(1,5 điểm)

Trong nhiệm vụ điều đã biết là: mỗi con gà có hai chân.

Kết quả cần có là: Tính tất cả số chân của 8 con gà.

Bài toán phát biểu nhiệm vụ rất rõ ràng.

0,5

0,5

0,5

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 4)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Các dạng thông tin thường gặp:

A. Dạng văn bản     B. Dạng âm thanh

C. Dạng hình ảnh     D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Cấu tạo của chuột máy tính gồm mấy thành phần?

A. 2     B. 4

C. 3     D. 1

Câu 3: Tác dụng của hai phím có gai F và J là?

A. Để gõ phím

B. Làm mốc cho việc đặt các ngón tay

C. Gõ phím bằng 10 ngón

D. Làm điểm xuất phát khi gõ phím

Câu 4: Khu vực chính của bàn phím gồm có mấy hàng phím ?

A. 3     B. 4

C. 5     D. 6

Câu 5: Đặt tay trên bàn phím để bắt đầu gõ phím tại hàng phím nào ?

A. Hàng phím cơ sở     B. Hàng phím số

C. Hàng phím dưới     D. Hàng phím trên

Câu 6: Để xoá một vùng hình vẽ, em chọn một một phần hình vẽ bằng công cụ chọn Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 6) hoặc chọn tự do Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 6) rồi nhấn phím nào?

A. Shift Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 6)

B. Alt Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 6)

C. Ctrl Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 6)

D. Delete Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 6)

Câu 7: Khi làm xong một phép tính trong phần mềm Cùng học toán 3, muốn kiểm tra kết quả em phải thực hiện thao tác nào?

A. Nháy nút Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 6)

B. Nháy nút Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 6)

C. Nháy nút Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 6)

D. Không cần thực hiện bất kì thao tác nào, phần mềm tự động cộng điểm.

Câu 8: Để bắt đầu lượt chơi mới với phần mềm Tidy Up em nhấn phím nào trên bàn phím?

A. F1     B. F2

C. F3     D. F4

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy dùng phần mềm soạn thảo Word để soạn thảo đoạn văn bản sau bằng kiểu gõ Telex: (4 điểm)


LỜI CỦA THẦY

Rồi các em một ngày sẽ lớn

Sẽ bay xa đến tận cùng trời

Có bao giờ nhớ lại các em ơi

Mái trường xưa một thời em đã sống

Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng

Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao...

Câu 2: Em hãy thực hiện vẽ và tô màu cho hình sau đây trong phần mềm paint: (2 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 6)

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án D C B C A D A B
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1:

- Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word : 0.25 điểm

- Gõ in hoa tất cả các chữ trong tiêu đề bài thơ: 0.75 điểm

- Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ: 0.5 điểm

- Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Câu 2:

- Khởi động phần mềm vẽ Paint: 0.25 điểm

- Thực hành nhanh, đúng yêu cầu, tô màu đẹp, hợp lý (1.75 điểm)

   + Vẽ cánh buồm: 1điểm

   + Vẽ thân thuyền : 0.5 điểm

   + Tô màu: 0.25 điểm

- Nếu vẽ thiếu hoặc không tô màu thiếu: trừ 0.25 điểm

Hay lắm đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 5)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Khi xem phim hoạt hình, em nhận được thông tin dạng nào?

A. Dạng văn bản, âm thanh

B. Dạng âm thanh, hình ảnh

C. Dạng hình ảnh, văn bản

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 2: Có mấy thao tác sử dụng chuột?

A. 4     B. 3

C. 2     D. 5

Câu 3: Ngón trỏ tay trái gõ các phím nào ở hàng phím cơ sở ?

A. Phím A     B. Phím L

C. Phím F, G     D. Phím S

Câu 4: Ngón cái tay phải gõ phím nào trên bàn phím ?

A. Phím Z     B. Phím Q

C. Phím T     D. Phím cách

Câu 5: Trên hàng phím cơ sở có hai phím có gai là?

A. F, J     B. J, K

C. K, F     D. F, L

Câu 6: Để chọn màu nền, em thực hiện thao tác nào?

A. Nháy đúp chuột vào một màu trong hộp màu.

B. Nháy nút phải chuột vào một ô màu trong hộp màu

C. Nháy nút trái chuột vào một màu trong hộp màu

D. Di chuyển chuột đến một màu trong hộp màu.

Câu 7: Để khởi động phần mềm Tidy Up, ta thực hiện nháy đúp chuột vào biểu tượng nào?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)

Câu 8: Biểu tượng của phần mềm cùng học toán 3 là:

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Em sử dụng các công cụ đã học để vẽ và tô màu hình ngôi sao theo mẫu sau: (1.5 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)

Câu 2: Dùng phần mềm soạn thảo văn bản Word, em hãy soạn thảo các câu ca dao sau bằng kiểu gõ Telex: (4.5 điểm)


Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.

Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương

Mịt mù khói toả ngàn sương

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

Non xanh, nước biếc như tranh hoạ đồ.

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B A C D A B C D
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:

- Khởi động phần mềm vẽ Paint: 0. 25 điểm

- Thực hành nhanh, đúng yêu cầu, tô màu đẹp, hợp lý (1.25 điểm)

   + Vẽ đường thẳng và nối các đường thẳng để vẽ được hình ngôi sao: 1điểm

   + Tô màu: 0.25 điểm

- Nếu vẽ thiếu hoặc không tô màu: trừ 0.25 điểm

Câu 2:

- Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word : 0.5 điểm

- Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ: 0.5 điểm

- Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 6)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tiếng hát cho em dạng thông tin nào?

A. Dạng văn bản     B. Dạng âm thanh

C. Dạng hình ảnh     D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Khi muốn gõ các dấu thanh “sắc”, “huyền”, “hỏi”, “ngã”, “nặng” theo kiểu gõ Telex em dùng các phím :

A. G, H, K, I, O     B. 1, 2, 3, 4, 5

C. S, F, R, X, J     D. 5, 6, 7, 8, 9

Câu 3: Để gõ được chữ “Sông” theo kiểu gõ VNI em gõ?

A. Soong     B. Son3g

C. So6ng     D. So9ng

Câu 4: Theo kiểu gõ telex cách gõ nào là sai:

A. Dấu sắc = F.     B. Dấu nặng = J.

C. Dấu hỏi = R.     D. Dấu ngã = X.

Câu 5: Để vẽ đoạn thẳng em chọn công cụ nào dưới đây:

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)

Câu 6: Trong các công cụ sau, công cụ nào là công cụ tẩy?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)

Câu 7: Trong phần mềm “Cùng học Toán 3”, khi muốn làm lại từ đầu em nháy chuột lên nút lệnh nào sau đây?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)

Câu 8: Phần mềm nào giúp các em tạo thói quen ngăn nắp, sạch sẽ trong cuộc sống ?

A. Word     B. Tidy Up

C. Blocks     D. Alphabet Blocks

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Em hãy sử dụng các công cụ đã học trong phần mềm Paint để vẽ và tô màu cho hình sau: (3 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)

Câu 2: Dùng phần mềm soạn thảo văn bản em hãy gõ đoạn thơ sau bằng kiểu gõ Telex: (3 điểm)


QUÊ HƯƠNG

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B C C A D A C B
Điểm 0.5 0.5 0.50.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:

- Khởi động phần mềm vẽ Paint: 0. 5 điểm

- Thực hành nhanh, đúng yêu cầu, tô màu đẹp, hợp lý (2.5 điểm)

   + Vẽ đường thẳng: 1điểm

   + Vẽ đường cong: 0.5 điểm

   + Tô màu: 1 điểm

- Nếu vẽ thiếu hoặc không tô màu thiếu: trừ 0.5 điểm

Câu 2:

- Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word : 0.25 điểm

- Gõ in hoa tất cả các chữ trong tiêu đề bài thơ: 0.75 điểm

- Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ: 0.5 điểm

- Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Hay lắm đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 7)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Nút lệnh nào dùng để tắt máy tính?

A. Start B. Stop

C. Shut down D. Shift

Câu 2: Theo kiểu gõ telex thì cách gõ nào sau đây là đúng:

A. Ô = O6. B. Ô = OO.

C. Ô = OW. D. Ô = O9.

Câu 3: Những phím dưới đây thuộc hàng phím nào?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 9)

A. Hàng phím trên B. Hàng phím dưới

C. Hàng phím số D. Hàng phím cơ sở

Câu 4: Khoanh tròn phần mềm gõ Tiếng Việt có dấu?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 9)

Câu 5: Khi gõ tổ hợp phím SHIFT + phím có hai kí hiệu trên bàn phím, em nhận được:

A. Kí hiệu dưới B. Kí hiệu trên

C. Cả a, b D. Cả a,b,c đều sai

Câu 6:Trong các công cụ sau, công cụ nào là công cụ vẽ đường cong?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 9)

Câu 7: Có mấy kiểu bài học trong phần mềm Alphabet Blocks?

A. 2 B. 3

C. 4 D. 5

Câu 8: Để dọn đồ vật vào đúng vị trí của nó, em thực hiện thao tác nào?

A. Nháy chuột lên đồ vật

C. Kéo thả chuột vào vị trí của nó

B. Rê chuột vào đồ vật

D. Nháy đúp chuột lên đồ vật

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Sử dụng các công cụ sao chép màu Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 9) và công cụ tô màu Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 9) để tô màu ngôi nhà bên phải như hình bên trái : (1,5 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 9) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 9)

Câu 2: Sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản Word em hãy hãy gõ đoạn thơ sau theo kiểu Telex: (4,5 điểm)


Hương rừng thơm đồi vắng

Nước suối trong thầm thì

Cọ xoè ô che nắng

Râm mát đường em đi


Hôm qua em tới trường

Mẹ dắt tay từng bước

Hôm nay mẹ lên nương

Một mình em tới lớp

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C B A C B D A D
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:

- Khởi động phần mềm vẽ Paint: 0.25 điểm

- Thực hành nhanh, đúng yêu cầu, tô màu đúng mẫu (1.25 điểm)

Bao gồm: mái nhà, 2 cửa sổ, cửa chính, tường: mỗi hình tô màu đúng 0.25 điểm

- Nếu tô màu sai hoặc thiếu: trừ 0.25 điểm

Câu 2:

- Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word : 0.5 điểm

- Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ: 0.5 điểm

- Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 8)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Khi đọc truyện tranh, em nhận được thông tin dạng nào?

A. Dạng văn bản, âm thanh

B. Dạng âm thanh, hình ảnh

C. Dạng hình ảnh, văn bản

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 2: Những phím dưới đây thuộc hàng phím nào?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 10)

A. Hàng phím trên     B. Hàng phím dưới

C. Hàng phím số     D. Hàng phím cơ sở

Câu 3: Con trỏ soạn thảo trong phần mềm Word có dạng hình gì?

A. Mũi tên     B. Dấu cộng

C. Bút chì     D. Vạch đứng nhấp nháy

Câu 4: Để xoá chữ "n" trong hình bên “Trần Quan|g Khải” em sử dụng phím nào?

A. Caps Lock     B. Delete

C. Backspace    D. Enter

Câu 5: Công cụ Tô Màu là công cụ nào dưới đây?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 10) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 10)

Câu 6: Phần mềm Alphabet Blocks giúp em học môn học nào?

A. Học tiếng Anh

C. Học làm công việc gia đình.

B. Học vẽ.

D. Học toán

Câu 7: Em nhấn phím nào để bắt đầu lượt chơi mới trò chơi Block?

A. F1     B. F2

C. F3     D. F4

Câu 8: Trong phần mềm Tidy Up để tiếp tục dọn dẹp xong phòng khách như hình sau em cần thực hiện bao nhiêu thao tác nữa?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 10)

A. 4     B.5

C.3     D.6

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Em hãy thực hiện vẽ và tô màu cho hình bên trong phần mềm paint: (3 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 10)

Câu 2: Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word, em hãy gõ bài thơ sau đây theo kiểu gõ Telex(3 điểm)


EM LÀ HOA HỒNG NHỎ

Em sẽ là mùa xuân của Mẹ

Em sẽ là màu nắng của Cha

Em đến trường học bao điều lạ

Môi hé cười là những nụ hoa

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C B D C D A B A
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:

- Khởi động phần mềm vẽ Paint: 0.25 điểm

- Thực hành nhanh, đúng yêu cầu, tô màu đẹp, hợp lý (2.75 điểm)

   + Vẽ chân cột cờ: 0,75 điểm

   + Vẽ lá cờ: 1 điểm

   + Tô màu: 1 điểm

- Nếu vẽ thiếu hoặc không tô màu thiếu: trừ 0.5 điểm

Câu 2:

- Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word : 0.25 điểm

- Gõ in hoa tất cả các chữ trong tiêu đề bài thơ: 0.75 điểm

- Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ: 0.5 điểm

- Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Hay lắm đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 9)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Các bộ phận cơ bản của máy tính gồm?

A. Màn hình, bàn phím     B. Thân máy

C. Chuột     D. Cả A, B, C

Câu 2: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Blocks?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)         B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)         D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 3: Khi Hoa muốn gõ chữ Ô theo kiểu Telex. Sau khi gõ chữ O, Hoa lại gõ chữ thường o. Vậy Hoa sẽ nhận được kết quả nào?

A. Chữ hoa Ô     B. Các chữ Oo

C. Chữ oo     D. chữ ÔÔ

Câu 4: Để gõ được từ “đi học” theo kiểu Vni, em sẽ phải gõ như thế nào?

A. d9i hoc5     B. d8i hoc5

C. d7i hoc 4     D. d6i hoc7

Câu 5: Để gõ được kí hiệu trên của phím có hai kí hiệu, em nhấn giữ phím nào trong khi gõ?

A. Caps Lock     B. Ctrl

C. Shift     D. Alt

Câu 6:Khi học với phần mềm học toán 3, khi không làm được phép tính em có thể hỏi máy tính bằng cách nháy chuột lên nút nào dưới đây?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)         B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)         D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 7: Để bắt đầu lượt chơi mới với phần mềm Tidy Up em cần nhấn phím nào trên bàn phím?

A. F1     B. F2

C. F3     D. F4

Câu 8: Công cụ nào dùng để sao chép màu hình vẽ?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 9: Để sao chép màu từ màu có sẵn, thao tác nào sau đây là đúng ?

A. Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) → Nháy chuột lên phần hình có màu cần sao chép → Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) → Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa sao chép.

B. Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) → Nháy chuột lên phần hình có màu cần sao chép → Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) → Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa sao chép.

C. Nháy chuột lên phần hình có màu cần sao chép → Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) → Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa sao chép.

D. Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa sao chép → Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) → Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) → Nháy chuột lên phần hình có màu cần sao chép.

Câu 10: Nếu làm việc trên máy vi tính mà thường nhìn gần màn hình em sẽ bị?

A. Cận thị     B. Ho

C. Sổ mũi     D. Đau lưng

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (…) để được câu đúng (1điểm)

a) Màn hình máy tính có cấu tạo và hình dạng trông giống như ……………………….

b) Người ta coi………………………. là bộ não của máy tính.

c) Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra trên…………………………………………

d) Em điều khiển máy tính bằng ……………………….và …………………………….

Câu 2: Nêu quy tắc gõ chữ có dấu. Nêu cách gõ dấu huyền, dấu hỏi bằng kiểu gõ Telex? (2 điểm)

Câu 3: Em hãy nêu các phòng có trong phần mềm Tidy Up? (2 điểm)

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án D B A A C C B D B A
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Mỗi câu đúng được 0.25 điểm

a) Màn hình tivi

b) Bộ xử lý.

c) Màn hình

d) Chuột và bàn phím

Câu 2:

- Quy tắc gõ chữ có dấu (1 điểm)

Để gõ 1 từ có dấu, em thực hiện theo quy tắc: “ Gõ chữ trước, gõ dấu sau” (0.5 điểm)

   + Gõ hết các chữ trong từ. (0.25 điểm)

   + Gõ dấu. (0.25 điểm)

- Cách gõ dấu huyền, dấu hỏi bằng kiểu gõ Telex: (1 điểm)

   + Để được dấu huyền em gõ chữ f (0.5 điểm)

   + Để được dấu hỏi em gõ chữ r (0.5 điểm)

Câu 3: Các phòng có trong phần mềm Tidy Up là:

Hall: Phòng đợi.

Living room: Phòng khách

Kitchen: Phòng bếp

Dining Room: Phòng ăn

Bathroom: Phòng tắm

Bedrom: Phòng ngủ

- Mỗi đáp án sai trừ 0.3 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 10)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra ở đâu?

A. Thân máy     B. Màn hình

C. Chuột     D. Bàn phím

Câu 2: Em nhấn phím nào để bắt đầu lượt chơi mới trò chơi Block?

A. F1     B. F4

C. F3     D. F2

Câu 3: Để xóa kí tự bên trái con trỏ soạn thảo em dùng phím:

A. Backspace     B. Delete

C. Crtl     D. Shift

Câu 4: Quy tắc gõ chữ có dấu là:

A. Gõ theo ý thích

B. Gõ dấu trước, gõ chữ sau.

C. Gõ hết các chữ trong từ, gõ dấu.

D. Gõ từ trái sang phải

Câu 5: Phím Enter dùng để làm gì trong khi soạn thảo văn bản?

A. Xuống dòng     B. Cách chữ

C. Xóa chữ     D.Tất cả đều đúng.

Câu 6: Phần mềm ứng dụng nào dưới đây được dùng để soạn thảo văn bản?

A. Microsoft Excel     B. Microsoft Word

C. Paint     D. Dots

Câu 7: Trong phòng đợi của phần mềm Tidy Up không có đồ vật nào sau đây?

A. Cái ô     B. Cái áo

C. Tờ báo     D. Cái giường

Câu 8: Trong các biểu tượng sau, đâu là biểu tượng của phần mềm Alphabet Blocks?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Để sao chép màu từ màu có sẵn em thực hiện qua mấy bước?

A. 4     B. 3

C. 2     D. 5

Câu 10: Để sao chép màu từ một màu có sẵn trên hình vẽ, em chọn công cụ nào dưới đây trong hộp công cụ?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy kể tên các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím? (1điểm)

Câu 2: Em hãy nêu các bước tô màu bằng màu vẽ trong phần mềm Paint? (2 điểm)

Câu 3: Em hãy điền các chữ cần gõ vào cột bên phải để có chữ tương ứng ở cột bên trái (Gõ kiểu Telex).(2 điểm)

Các phím được gõ Kết quả nhận được
ô
ê
ơ
ư
đ
ă
â
hoa phượng nở rộ

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B D A C A B D A A C
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím :có 5 hàng phím, đó là:

- Hàng phím số

- Hàng phím trên

- Hàng phím cơ sở

- Hàng phím dưới

- Hàng phím cách

Mỗi ý đúng được 0.2 điểm

Câu 2: Các bước tô màu bằng màu vẽ trong phần mềm Paint?

- Nháy chuột để chọn công cụ tô màu trong hộp công cụ. (1điểm. Nếu không nêu được tên công cụ là công cụ tô màu thì trừ đi 0.5 điểm).

- Nháy chuột chọn màu vẽ để tô (0.5 điểm)

- Nháy chuột vào vùng muốn tô màu (0.5 điểm)

Câu 3: Các chữ cần gõ vào cột bên phải để có chữ tương ứng ở cột bên trái (Gõ kiểu Telex).(2 điểm)

Các phím được gõ Kết quả nhận được
oo ô
ee ê
ow ơ
uw ư
dd đ
aw ă
aa â
hoa phuwowngj hoa phượng

- Mỗi ý đúng được 0.25 điểm

Hay lắm đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 11)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Bộ phận nào của máy tính được coi là có chứa bộ não điều khiển mọi hoạt động của máy tính?

A. Chuột     B. Thân máy

C. Màn hình     D. Bàn phím

Câu 2: Các bộ phận của chuột máy tính là:

A. Nút trái     B. Nút phải

C. Bánh lăn     D. Cả A, B, C

Câu 3: Để xóa được chữ “n” trong hình bên Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) em sử dụng phím nào?

A. Backspace     B. Delete

C. Capslock     D. Enter

Câu 4: Trong Word 2003, để gõ từ “Việt Nam” theo kiểu Telex em gõ như thế nào?

A. Vie6t5 Nam     B. Viewtj Nam

C. Vieetf Nam     D. Vieetj Nam

Câu 5: Vùng trắng lớn ở giữa trong phần mềm soạn thảo văn bản Word là gì?

A. Vùng soạn thảo     B. Vùng trắng

C. Con trỏ     D. Con trỏ soạn thảo

Câu 6: Trong Word 2003 , hai phím nào dùng để xoá chữ gõ sai?

A. Delete và Shift

B. Shift và Caps Lock

C. Backspace và Shift

D. Delete và Backspace

Câu 7: Biểu tượng của phần mềm cùng học toán 3 là:

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Đâu là phòng tắm trong phần mềm Tidy up?

A. Hall     B. Living room

C. Kitchen     D. Bathroom

Câu 9: Em hãy sắp xếp lại các bước thực hiện sau để vẽ được 1 đường cong?

1. Chọn màu vẽ, nét vẽ.

2. Đưa con trỏ chuột lên đoạn thẳng. Nhấn giữ và kéo nút trái chuột để uốn cong đoạn thẳng, tới khi vừa ý thì thả nút chuột và nháy chuột lần nữa.

3. Chọn công cụ Đường cong trong hộp công cụ.

4. Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đường cong. Một đoạn thẳng được tạo ra.

A. 1-2-3-4     C. 2-3-1-4

B. 3-1-4-2     D. 1-3-4-2

Câu 10: Biểu tượng nào là phần mềm Paint ?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Hãy sắp xếp các cụm từ thành câu có nghĩa: (1 điểm)

A. nguồn điện, khi nối với, Máy tính làm việc.

…………………………………………………………………………………………

B. có nhiều, màn hình, Trên, biểu tượng.

…………………………………………………………………………………………

Câu 2: Nối ô ở cột trái với ô ở cột phải để được câu đúng. (1 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Hãy điền từ thích hợp vào trong các ô trống trong phát biểu sau đây: (1 điểm)

Khi soạn thảo trong chế độ Telex:

a) Nếu gõ aa ta nhận được chữ â, để nhận được từ aa ta sẽ gõ ……

b) Nếu gõ AX ta nhận được chữ Ã, để nhận được từ AX ta sẽ gõ …..

c) Nếu gõ thừa dấu, ví dụ ngay sau khi gõ Thánh, để bỏ dấu sắc ta sẽ gõ ……………..

d) Nếu gõ nhầm dấu, ví dụ ngay sau khi gõ Hắng, để sửa thành Hằng ta sẽ gõ ……..

Câu 4: Em hãy viết lại cách soạn thảo đoạn văn bản sau theo kiểu gõ Telex: (2 điểm)

Hạt gạo làng ta | ..................................

Có vị phù sa | ..................................

Của sông kinh Thầy | ..................................

Có hương sen thơm | ..................................

Trong hồ nước đầy | ..................................

Có lời mẹ hát | ..................................

Ngọt bùi đắng cay...| ..................................

Tác giả: Xuân Diệu | ..................................

Ví dụ: đề thi tin học lớp 3 | ddeef thi tin hocj lowps 3

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B D A C A D B D B C
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Mỗi câu sắp xếp đúng được 0.5 điểm

A. Máy tính làm việc khi nối với nguồn điện

B. Trên màn hình có nhiều biểu tượng

Câu 2: Nối ô ở cột trái với ô ở cột phải để được câu đúng. (1 điểm)

- Mỗi phép nối đúng được 0.25 điểm.

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 3:

Mỗi ý đúng được 0.25 điểm

a) aaa

b) AXX

c) z

d) f

Câu 4: Theo kiểu gõ Telex ta sẽ gõ như sau: (2 điểm): mỗi dòng đúng được 0.25 điểm

Hạt gạo làng ta | Hatj gaoj langf ta

Có vị phù sa | Cos vij phuf sa

Của sông kinh Thầy | Cuar soong kinh Thaayf

Có hương sen thơm | Cos huwowng sen thowm

Trong hồ nước đầy | Trong hoof nuwowcs ddaayf

Có lời mẹ hát | Cos lowif mej hats

Ngọt bùi đắng cay... | Ngotj buif ddawngs cay...

Tác giả: Xuân Diệu | Tacs giả: Xuaan Dieeuj

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 12)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Đâu là tư thế ngồi đúng khi làm việc với máy tính:

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Dots?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Để gõ bàn phím em đặt tay tại hàng phím xuất phát nào?

A. Hàng phím cơ sở

B. Hàng phím trên

C. Hàng phím dưới

D. Hàng phím số

Câu 4: Phím dùng để xóa ký tự bên phải của con trỏ là?

A. Enter     B. Caps Lock

C. Backspace     D. Delete

Câu 5: Hai phím nào sau đây có chức năng gõ chữ hoa?

A. Shift và Alt

B. Alt và Caps Lock

C. Shift và Caps Lock

D. Alt và Ctrl

Câu 6: Với kiểu gõ Telex để gõ chữ "Ư" em gõ:

A. U + W     B. E + U

C. W + U     D. A + W

Câu 7: Trong phần mềm “Cùng học Toán 3”, khi muốn làm bài tiếp theo em nháy chuột lên nút lệnh nào sau đây?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 8: Để bắt đầu lượt chơi mới với phần mềm Tidy Up em cần nhấn phím nào trên bàn phím ?

A. F1     B. F2

C. F3     D. F4

Câu 9: Phần mềm dùng để vẽ có tên là gì?

A. Paint     B. Word

C. Mario     D. Tidy Up

Câu 10: Để khởi động trò chơi hoặc phần mềm Paint em thực hiện thao tác sử dụng chuột nào?

A. Nháy chuột     B. Kéo thả chuột

C. Di chuyển chuột     D. Nháy đúp chuột

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Nối sao cho đúng? (1 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Em hãy nêu các bước thực hiện vẽ đường thẳng? (2 điểm)

Câu 3: Nêu lại bảng quy tắc gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư và đ theo kiểu Telex. Áp dụng bảng quy tắc em hãy nêu gõ các từ sau “đi chơi, cây đa, lên nương, măng tre”. (2 điểm)

Ví dụ: Để gõ từ “mưa xuân” em gõ muwa xuaan

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C B A D C A B B A D
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Nối đúng 1 điểm, mỗi ý nối sai trừ 0.5 điểm

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Các bước thực hiện vẽ đường thẳng là:

Bước 1: Chọn công cụ vẽ đường thẳng trong hộp công cụ. ( 0.5đ)

Bước 2: Chọn màu vẽ. ( 0.5đ)

Bước 3: Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ ( 0.5đ)

Bước 4: Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối đoạn thẳng. ( 0.5đ)

Câu 3:

- Bảng quy tắc gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư và đ theo kiểu Telex. (1 điểm)

Để có chữ ă â ê ô ơ ư đ
Em gõ aw aa ee oo ow uw dd

Mỗi chữ sai trừ 0.15 điểm

- Áp dụng bảng quy tắc em hãy nêu gõ các từ sau “đi chơi, cây đa, lên nương, măng tre”. (1 điểm)

Để có chữ đi chơi cây đa lên nương măng tre
Em gõ ddi chowi caay dda leen nuwowng mawng tre
Điểm 0.5 điểm 0.5 điểm 0.5 điểm 0.5 điểm

Hay lắm đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 13)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Thao tác nháy đúp chuột được thực hiện như thế nào?

A. Nhấn hai lần liên tiếp nút trái chuột.

B. Nhấn một lần nút trái chuột.

C. Nhấn một lần nút phải chuột.

D. Nhấn hai lần liên tiếp nút phải chuột.

Câu 2: Khi ngồi làm việc với máy tính, khoảng cách từ mắt tới màn hình là:

A. 5 m – 8 m     B. 50dm – 80dm

C. 50cm – 80cm     D. 5mm – 8mm

Câu 3: Biểu tượng nào sau đây là biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản Word?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Câu 4: Để gõ được dòng chữ như hình dưới đây, em cần phải sử dụng hàng phím nào?

A     S     D     F     G     H     J     K     L ;

A. Hàng phím trên     B. Hàng phím dưới

C. Hàng phím số     D. Hàng phím cơ sở

Câu 5: Hàng phím nào sau đây không thuộc khu vực chính của bàn phím?

A. Hàng phím số

B. Hàng có các phím từ F1 đến F12

C. Hàng phím trên

D. Hàng phím cơ sở

Câu 6: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Sticks?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Câu 7: Trong phòng đợi của phần mềm Tidy Up không có đồ vật nào sau đây?

A. Cái ô     B. Cái áo

C. Tờ báo     D. Cái giường

Câu 8: Trong các biểu tượng sau, đâu là biểu tượng của phần mềm Alphabet Blocks ?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Câu 9: Để chọn màu vẽ em nháy nút chuột nào?

A. Trái chuột     B. Phải chuột

C. Đúp chuột     D. Cả A, B, C

Câu 10: Khi tô nhầm để lấy lại hình trước đó em nhấn tổ hợp phím nào?

A. Alt + S     B. Shift + S

C. Ctrl + Z     D. Ctrl + S

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy nêu tác dụng của các công cụ sau trong phần mềm Paint. (1 điểm)

a) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) :...........

b) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) :...........

c) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) :...........

d) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) :...........

Câu 2: Viết nội dung còn thiếu vào ô trống theo kiểu gõ Telex: (2 điểm)

Các kí tự gõ trên bàn phím Kết quả hiện trên màn hình
Cốm
Caay
Hành và tỏi
Hoof howir
Truwowngf hocj
Hoa vàng trên cỏ xanh
Bài tập
Tin hocj

Câu 3: Em hãy hoàn thành bảng quy tắc sau: (1 điểm)

Để có dấu Em gõ chữ
Dấu huyền
Dấu sắc
Dấu hỏi
Dấu ngã
Dấu nặng

Câu 4: Trong phần mềm Tidy Up, em hãy ghép tên các phòng bằng tiếng Anh đúng với tên phòng đó bằng tiếng Việt (1điểm)

(A) Kitchen (1) Phòng ngủ
(B) Dining Room (2) Phòng đợi
(C) Living Room (3) Phòng ăn
(D) Hall (4) Phòng tắm
(E) Bathroom (5) Phòng bếp
(F) Bedrom (6) Phòng khách

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A C B D B C D A A C
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy nêu tác dụng của các công cụ sau trong phần mềm Paint.

a) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) : Dùng để chọn 1 phần hình vẽ (0.25 điểm)

b) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) : Dùng để tô màu (0.25 điểm)

c) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) : Dùng để vẽ đường thẳng (0.25 điểm)

d) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) : Dùng để vẽ đường cong (0.25 điểm)

Câu 2: Viết nội dung còn thiếu vào ô trống theo kiểu gõ Telex: (2 điểm)

- Mỗi ý viết đúng được 0.25 điểm.

Các kí tự gõ trên bàn phím Kết quả hiện trên màn hình
Cooms Cốm
Caay Cây
Hanhf vaf toir Hành và tỏi
Hoof howir Hồ hởi
Truwowngf hocj Trường học
Hoa vangf treen cor xanh Hoa vàng trên cỏ xanh
Baif taapj Bài tập
Tin hocj Tin học

Câu 3: Em hãy hoàn thành bảng quy tắc sau: (1 điểm)

- Mỗi quy tắc đúng được 0.2 điểm

Để có dấu Em gõ chữ
Dấu huyền f
Dấu sắc s
Dấu hỏi r
Dấu ngã x
Dấu nặng j

Câu 4: Trong phần mềm Tidy Up, em hãy ghép tên các phòng bằng tiếng Anh đúng với tên phòng đó bằng tiếng Việt (1điểm)

- Mỗi phép nối sai trừ 0.15 điểm

(A) Kitchen A-5 (1)Phòng ngủ
(B) Dining Room B-3 (2)Phòng đợi
(C) Living Room C-6 (3)Phòng ăn
(D) Hall D-2 (4)Phòng tắm
(E) Bathroom E-4 (5)Phòng bếp
(F) Bedrom F-1 (6)Phòng khách

Xem thêm các đề thi Tin học lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác: