X

Vật Lí lớp 6 - Giải bài tập sgk Vật Lí 6 hay, ngắn nhất


Giải bài tập sgk Vật Lí 6 hay, ngắn nhất

Tuyển tập các bài giải bài tập Vật Lí lớp 6 hay, ngắn nhất, chi tiết được biên soạn bám sát nội dung sgk Vật Lí lớp 6 giúp bạn học tốt môn Vật Lí 6 hơn.

Giải bài tập sgk Vật Lí 6 hay, ngắn nhất

Chương 1: Cơ học

Chương 2: Nhiệt học

Vật Lí 6 Bài 1: Đo độ dài

Bài C1 trang 6 Vật Lí 6: Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống sau:

1m = (1)... dm.

1m = (2)... cm.

1cm = (3)... mm.

1km = (4)... m.

Trả lời

(1) 1m = 10dm;

(2) 1m = 100cm;

(3) 1cm = 10mm;

(4) 1km = 1000m.

Bài C2 trang 6 Vật Lí 6:Hãy ước lượng độ dài 1m trên cạnh bàn. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em đúng không?

Trả lời

Ước lượng độ dài 1m trên cạnh bàn bằng 6 gang tay (một gang tay của em khoảng 16cm), sau đó em dùng thước có chia khoảng kiểm tra lại ước lượng của em khi dùng gang tay là 96cm.

Bài C3 trang 6 Vật Lí 6:Hãy ước lượng xem độ dài của gang tay em là bao nhiêu. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em có đúng không?

Trả lời

Học sinh tự làm thí nghiệm và kiểm tra lại bằng thước

Ví dụ: một bạn ước lượng gang tay của mình là khoảng 15cm. Sau đó dùng thước kẻ có chia vạch kiểm tra độ dài gang tay của mình và thu được kết quả đo là 16cm.

Như vậy bạn đó ước lượng gần đúng so với kết quả đo được.

Bài C4 trang 7 Vật Lí 6: Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết thợ mộc, học sinh, người bán vải đang dùng thước nào trong những thước sau đây: thước kẻ, thước dây (thước cuộn), thước mét (thước thẳng) ?

Trả lời

Thợ mộc dùng thước dây (thước cuộn)

Học sinh (HS) dùng thước kẻ

Người bán vải dùng thước mét (thước thẳng).