Soạn văn lớp 6 (hay nhất, ngắn gọn) | Soạn văn 6 Tập 1, Tập 2 | Ngữ văn lớp 6 (sách mới)


Haylamdo biên soạn và sưu tầm soạn văn lớp 6 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung cần thiết được biên soạn bám sát các câu hỏi trong SGK Ngữ văn lớp 6 Tập 1 và Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 6.

Soạn văn lớp 6 (sách mới)

Bài giảng: Giới thiệu khóa học Ngữ văn 6 (Kết nối tri thức) - Cô Trương San (Giáo viên VietJack)

Soạn văn lớp 6 Chân trời sáng tạo

Soạn văn 6 Tập 1

Soạn văn Tập 2

Để học tốt các môn học lớp 6 Chân trời sáng tạo hay khác:


Soạn văn lớp 6 Kết nối tri thức

Soạn văn lớp 6 Tập 1

Top 12 Đề thi Ngữ văn lớp 6 Giữa kì 1 có đáp án (sách mới)

Top 90 Đề thi Ngữ văn lớp 6 Học kì 1 có đáp án (sách mới)

Soạn văn lớp 6 Tập 2

Để học tốt các môn học lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:


Soạn văn lớp 6 Cánh diều

Soạn văn 6 Tập 1

Bài mở đầu

Bài 1: Truyện

Bài 2: Thơ

Top 12 Đề thi Ngữ văn lớp 6 Giữa kì 1 có đáp án (sách mới)

Bài 3: Kí

Bài 4: Văn bản nghị luận

Bài 5: Văn bản thông tin

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 1

Top 90 Đề thi Ngữ văn lớp 6 Học kì 1 có đáp án (sách mới)

Soạn văn 6 Tập 2

Bài 6: Truyện

Bài 7: Thơ

Bài 8: Văn bản nghị luận

Bài 9: Truyện

Bài 10: Văn bản thông tin

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 2

Để học tốt các môn học lớp 6 Cánh diều hay khác:
Soạn văn lớp 6 sách cũ