X

Giải sách bài tập Vật Lí 9

Bài 51.10, 51.11, 51.12 trang 106 SBT Vật Lí 9


Bài 51.10, 51.11, 51.12 trang 106 SBT Vật Lí 9

Bài 10 trang 106 sách bài tập Vật Lí 9: Chọn hàng có nội dung đúng trong bảng dưới đây

Ảnh của vật qua vật kính máy ảnh Ảnh của vật qua kính lúp
A Ảnh thật lớn hơn vật Ảnh ảo, nhỏ hơn vật
B Ảnh thật nhỏ hơn vật Ảnh ảo, lớn hơn vật
C Ảnh ảo, lớn hơn vật Ảnh thật, nhỏ hơn vật
D Ảnh ảo, nhỏ hơn vật Ảnh thật, lớn hơn vật

Lời giải:

Chọn B. Ảnh thật nhỏ hơn vật - Ảnh ảo lớn hơn vật.

Vì máy ảnh là một thấu kính hội tụ cho ảnh trên màn hứng ảnh là ảnh thật, nhỏ hơn vật và ngược chiều với vật. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn vật cần quan sát phải nằm trong khoảng tiêu cự nên sẽ cho ảnh ảo và lớn hơn vật, cùng chiều với vật.

Bài 11 trang 106 sách bài tập Vật Lí 9: Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với mỗi phần 1, 2, 3, 4 để được câu hoàn toàn có nội dung đúng

a. Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước thì

b. Trường hợp tia sáng truyền vuông góc với mặt nước thì

c. Thấu kính hội tụ có thể cho

d. Ảnh ảo cho bởi thấu kính hội tụ bao giờ cũng lớn hơn vật. Trừ trường hợp

1. Cả ảnh thật và ảnh ảo. Khi vật nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính thì ảnh sẽ là ảnh thật

2. Vật đặt sát mặt thấu kính

3. Góc tới và góc khúc xạ đều bằng 0. Ta coi như tia sáng truyền thẳng

4. Góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc xạ

Lời giải:

a- 4 b- 3 c- 1 d- 2

Bài 12 trang 106 sách bài tập Vật Lí 9: Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với mỗi phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng

a) Mắt lão giống mắt tốt ở chỗ khi nhìn các vật ở xa thì không phải đeo kính. Ngược lại,

b) Ngày xưa, muốn chụp ảnh phải lắp phim vào máy ảnh. Còn ngày nay

c) Muốn quan sát rõ chân của một con kiến, ta có thể dùng

d) kính lúp có số bội giác 3x sẽ có

1. Trong máy ảnh kĩ thuật số, người ta không cần có phim

2. Kính lúp

3. Tiêu cự là 8,33cm

4. Chỗ khác nhau là: khi đọc sách, mắt lão phải đeo kính, còn mắt tốt thì không

Lời giải:

a- 4 b- 1 c- 2 d- 3

Xem thêm các bài Giải sách bài tập Vật Lí 9 khác:

Mục lục Giải sách bài tập Vật Lí 9:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.