Bố mẹ cho em tiền ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn nhưng bạn rủ


Giáo dục công dân lớp 6 Bài 2: Yêu thương con người

Luyện tập 3 trang 12 Giáo dục công dân lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Sắm vai xử lí tình huống

1. Bố mẹ cho em tiền ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn nhưng bạn rủ em dùng tiền chơi điện tử

2. Gia đình Hoa rất khó khăn, me bạn bị bệnh hiểm nghèo. lớp em tổ chức đi thăm, tặng quà, động viện Hoa nhưng một số bạn trong lớp không muốn tham gia

Lời giải:

- Tình huống 1: Từ chối, không làm theo bạn và dùng số tiền đó để ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn.

- Tình huống 2: Khuyên các bạn tham gia chia sẻ, động viên bạn Hoa, giúp bạn vượt qua hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục tới trường hoc tập.

Xem thêm các bài giải Giáo dục công dân lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: