Em hãy vẽ bức tranh mang thông điệp yêu thương con người để giới thiệu


Giáo dục công dân lớp 6 Bài 2: Yêu thương con người

Vận dụng 1 trang 12 Giáo dục công dân lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Em hãy vẽ bức tranh mang thông điệp yêu thương con người để giới thiệu với bạn bè và thầy cô?

Lời giải:

- Em hãy vẽ bức tranh mang thông điệp yêu thương con người để giới thiệu với bạn bè và thầy cô như:

+ Vẽ bức tranh về các anh chị thanh niên tình nguyện đang giúp phát cháo cho các bệnh nhân nghèo ở bệnh viện.

+ Vẽ bức tranh về một bạn nhỏ đang giúp một cụ già qua đường.

+…

Xem thêm các bài giải Giáo dục công dân lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: