Giáo dục thể chất 10 | GDTC 10 | Giải Giáo dục thể chất 10 | Giải GDTC 10 | Giải bài tập GDTC 10 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo | GDTC 10 KNTT | GDTC 10 CTST | GDTC 10 CD


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải GDTC lớp 10 chính xác và chi tiết nhất được biên soạn bám sát nội dung sgk GDTC lớp 10 của ba sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo giúp học sinh lớp 10 học tốt môn GDTC 10 hơn.

Danh mục Giải GDTC lớp 10 cả ba sách

Mục lục Giải bài tập GDTC lớp 10 Kết nối tri thức

Mục lục Giải Bóng đá 10 KNTT

Phần I: Kiến thức chung

Chủ đề: Sử dụng các yếu tố tự nhiên, dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất

Phần II: Thể thao tự chọn: Bóng đá

Chủ đề 1: Lịch sử ra đời, phát triển môn bóng đá và một số điều luật trong thi đấu bóng đá

Chủ đề 2: Kĩ thuật dẫn bóng

Chủ đề 3: Kĩ thuật đá bóng

Chủ đề 4: Kĩ thuật dừng bóng

Chủ đề 5: Kĩ thuật ném biên và đánh đầu

Chủ đề 6: Kĩ thuật thủ môn

Đang cập nhật nội dung ....

---------------------------------

Mục lục Giải bài tập GDTC lớp 10 Cánh diều

Mục lục Giải Bóng đá 10 CD

Phần 1: Kiến thức chung

Chủ đề: Sử dụng các yếu tố tự nhiên và dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe, phát triển vật chất

Phần 2: Thể thao tự chọn: Bóng đá

Chủ đề 1: Lịch sử môn bóng đá, kỹ thuật di chuyển, kỹ thuật sử dụng lòng bàn chân

Chủ đề 2: Kĩ thuật sử dụng mu bàn chân trong môn bóng đá

Chủ đề 3: Kĩ thuật dừng bóng bằng đùi vào kĩ thuật đánh đầu

Chủ đề 4: Kĩ thuật ném biên, kĩ thuật bắt bóng thủ môn và phối hợp một số kỹ thuật cơ bản

Đang cập nhật nội dung ....

---------------------------------

Mục lục Giải bài tập GDTC lớp 10 Chân trời sáng tạo

Đang cập nhật nội dung ....