Hoạt động 7 trang 31 HĐTN lớp 10 - Kết nối tri thức


Haylamdo mong rằng với lời Giải bài tập Hoạt động 7 trang 31 HĐTN lớp 10 trong Chủ đề 4: Chủ động, tự tin trong học tập và giao tiếp - Kết nối tri thức sách Kết nối tri thức hay, đầy đủ nhất sẽ đem lại cho bạn sự thích thú và từ đó học tốt hơn môn HĐTN 10.

Trả lời câu hỏi Hoạt động 7 trang 31 HĐTN lớp 10

Câu 1 trang 31 Hoạt động trải nghiệm 10: Thực hiện những việc cần làm để rèn luyện tính chủ động học tập

- Thực hiện nghiêm túc thời khóa biểu của trường, lớp.

- Áp dụng các phương pháp học tập phù hợp với từng môn.

- Cùng bạn học nhóm, trao đổi bài giúp đỡ nhau trong học tập.

- Tự giác làm bài tập ở nhà đầy đủ, chuẩn bị kĩ bài mới trước khi đến lớp.

- Tham gia các hoạt động phát triển năng khiếu, các câu lạc bộ về các môn học, thể thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức.

- Khai thác kiến thức bài học qua mạng xã hội, chủ động học online khi có yêu cầu.

- ...

Trả lời:

- Học sinh thực hành những việc đã nêu ra để rèn luyện tính chủ động học tập ở trường, ở nhà, câu lạc bộ và ngoài xã hội:

+ Chấp hành thời gian biểu đã đưa ra.

+ Chủ động học hỏi từ bạn bè trong học tập.

+ Tham gia các chiến dịch và hoạt động của câu lạc bộ…

Câu 2 trang 31 Hoạt động trải nghiệm 10: Thực hiện những việc cần làm để rèn luyện tính chủ động, tự tin

- Giúp đỡ bạn bè khi bạn gặp khó khăn; tích cực tham gia công việc chung của lớp.

- Chủ động chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bố mẹ, ông bà, anh chị em và người thân.

- Thân thiện với những người xung quanh nơi em ở, tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức.

- Thực hiện nếp sống thanh lịch, văn minh nơi công cộng.

- ...

Trả lời:

- Học sinh chủ động, tự giác phực hiện những việc cần làm để rèn luyện tính chủ động, tự tin, thân thiện, phù hợp trong giao tiếp ở nhà trường, gia đình, xã hội.

Ở nhà trường

Gia đình

Xã hội

Giúp đỡ bạn bè khi bạn gặp khó khăn; tích cực tham gia công việc chung của lớp.

Chủ động chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bố mẹ, ông bà, anh chị em và người thân.

Thân thiện với những người xung quanh nơi em ở, tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức.

Thực hiện nếp sống thanh lịch, văn minh nơi công cộng.

Đánh giá trang 31 Hoạt động trải nghiệm 10: Thể hiện được sự chủ động học tập của bản thân

Hoạt động 7 trang 31 HĐTN lớp 10 - Kết nối tri thức

Trả lời:

- Học sinh chia sẻ đánh quả thực hiện kế hoạch theo tiêu chí đánh giá.

- Đánh dấu những điều em đã đạt/ chưa đạt.

Xem thêm lời giải bài tập HĐTN lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: