X

Kinh tế và Pháp luật 10 Kết nối tri thức

Kinh tế Pháp luật 10 Kết nối tri thức | Giải Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 hay, ngắn gọn | Soạn KTPL 10


Haylamdo xin giới thiệu đến bạn đọc loạt bài Giải bài tập Kinh tế & Pháp luật lớp 10 Kết nối tri thức hay, ngắn gọn nhất được biên soạn bám sát chương trình sách mới KTPL 10. Mong rằng với loạt bài này sẽ giúp các bạn dễ dàng làm bài tập về nhà, nắm chắc kiến thức và từ đó đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn KTPL 10.

Mục lục Giải Giáo dục KTPL 10 Kết nối tri thức

Phần một: Giáo dục kinh tế

Chủ đề 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế

Chủ đề 2: Thị trường và cơ chế thị trường

Chủ đề 3: Ngân sách nhà nước và thuế

Chủ đề 4: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh

Chủ đề 5: Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng trong đời sống

Chủ đề 6: Lập kế hoạch tài chính cá nhân

Phần hai: Giáo dục pháp luật

Chủ đề 7: Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ đề 8: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ đề 9: Hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xem thêm các loạt bài giải bài tập lớp 10 các môn học bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm soạn, giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức các môn học hay khác: