X

Địa lí 10 Kết nối tri thức

Địa lí 10 Kết nối tri thức | Giải Địa 10 | Giải bài tập Địa lí lớp 10 | Soạn Địa lí 10 | Giải Địa lí 10 | Giải Địa lí 10 KNTT


Haylamdo biên soạn loạt bài Giải bài tập Địa lí 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết nhất, bám sát chương trình mới sgk Địa lí 10. Mong rằng với loạt bài này sẽ giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu tham khảo, dễ dàng trả lời các câu hỏi và làm tốt bài tập Địa lí lớp 10.

Mục lục Giải bài tập Địa lí lớp 10

Phần một. Một số vấn đề chung

Chương 1: Sử dụng bản đồ

Phần hai. Địa lí tự nhiên

Chương 2: Trái đất

Chương 3: Thạch quyển

Chương 4: Khí quyển

Chương 5: Thủy quyển

Chương 6: Sinh quyển

Chương 7: Một số quy luật của vỏ địa lí

Phần ba. Địa lí kinh tế - xã hội

Chương 8: Địa lí dân cư

Chương 9: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế

Chương 10: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Chương 11: Địa lí ngành công nghiệp

Chương 12: Địa lí ngành dịch vụ

Chương 13: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh