X

Giải bài tập Lịch Sử lớp 7

Lịch sử lớp 7 Kết nối tri thức | Giải Lịch sử lớp 7 | Giải bài tập Lịch sử lớp 7 hay nhất


Haylamdo xin giới thiệu loạt bài Giải bài tập Lịch sử lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết nhất, bám sát chương trình mới sgk Lịch sử lớp 7 giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu giảng dạy và giúp các bạn học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà, nắm vững kiến thức, từ đó đạt điểm cao trong các bài thi môn Lịch sử lớp 7.

Mục lục Giải bài tập Lịch sử lớp 7 Kết nối tri thức

Chương 1: Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI

Chương 2: Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại

Chương 3: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

Chương 4: Đất nước dưới thời các vương triều Ngô - Đinh - Tiền Lê (939 - 1009)

Chương 5: Đại Việt thời Lý - Trần - Hồ (1009 - 1407)

Chương 6: Khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Lê sơ (1418 - 1527)

Chương 7: Vùng đất phía Nam Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI