X

SBT Lịch sử 7 Kết nối tri thức

Sách bài tập Lịch Sử 7 Kết nối tri thức | Giải SBT Lịch Sử 7 (hay, ngắn gọn)


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải sách bài tập Lịch sử lớp 7 Kết nối tri thức hay, ngắn gọn được biên soạn bám sát chương trình mới SBT Lịch sử lớp 7 hy vọng sẽ giúp các bạn học sinh nắm được cách làm bài trong SBT Lịch sử 7 và từ đó học tốt hơn môn Lịch sử 7.

Mục lục giải SBT Lịch sử 7 - Kết nối tri thức

Chương 1: Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI

Chương 2: Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại

Chương 3: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

Chương 4: Đất nước dưới thời các vương triều Ngô - Đinh - Tiền Lê (939 - 1009)

Chương 5: Đại Việt thời Lý - Trần - Hồ (1009 - 1407)

Chương 6: Khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Lê sơ (1418 - 1527)

Chương 7: Vùng đất phía Nam Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

Xem thêm soạn, giải bài tập lớp 7 Kết nối tri thức các môn học hay khác:

Cách xem online sách lớp 7 mới: