Sách bài tập Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức | Giải sách bài tập Công nghệ 6 hay nhất | Giải SBT Công nghệ 6


Loạt bài giải sách bài tập Công Nghệ lớp 6 bộ sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát sách bài tập Công Nghệ 6 sẽ giúp học sinh làm bài tập trong SBT Công Nghệ 6 dễ dàng hơn.

Mục lục Giải sách bài tập Công Nghệ 6 - Kết nối tri thức

Giải sách bài tập Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức hay nhất

Chương I: Nhà ở

Chương II: Bảo quản và chế biến thực phẩm

Chương III: Trang phục và thời trang

Chương IV : Đồ dùng điện trong gia đình