Sách bài tập Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo | SBT Công nghệ 7 | Giải sách bài tập Công nghệ 7 | Soạn SBT Công nghệ 7 | SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo | SBT Công nghệ 7 CTST


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Sách bài tập Công nghệ lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn bám sát nội dung chương trình mới giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu giảng dạy và giúp các bạn học sinh dễ dàng soạn & trả lời các câu hỏi từ đó làm tốt bài tập trong SBT Công nghệ 7 cũng như đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, thi môn Công nghệ 7.

Mục lục Giải sách bài tập Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo

Phần 1: Trồng trọt

Chương 1: Mở đầu về trồng trọt

Chương 2: Trồng và chăm sóc cây trồng

Chương 3: Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng

Phần 2: Chăn nuôi

Chương 4: Mở đầu về chăn nuôi

Chương 5: Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho vật nuôi

Chương 6: Nuôi thuỷ sản