X

SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Kiến trúc nào sau đây được coi là biểu tượng văn hoá thích hợp


Giải SBT Lịch sử 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 11 trang 33 SBT Lịch sử 10 trong Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 10.

Câu 11 trang 33 SBT Lịch sử 10: Kiến trúc nào sau đây được coi là biểu tượng văn hoá thích hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm ở các địa hình khác nhau của cư dân Đông Nam Á?

A. Nhà sàn.

B. Nhà trên sông.

C. Nhà trệt.

D. Nhà mái bằng.

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: