X

SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Yếu tố văn hoá mới bên ngoài du nhập vào và có tác động tới sự chuyển biến


Giải SBT Lịch sử 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 3 trang 32 SBT Lịch sử 10 trong Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 10.

Câu 3 trang 32 SBT Lịch sử 10: Yếu tố văn hoá mới bên ngoài du nhập vào và có tác động tới sự chuyển biến về văn hoá ở Đông Nam Á trong khoảng thế kỉ X- XV là

A. Phật giáo,

B. Hin-đu giáo.

C. Hồi giáo.

D. Thiên Chúa giáo.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: