X

SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Nội dung nào sau đây không phải là tín ngưỡng bản địa của cư dân Đông Nam Á


Giải SBT Lịch sử 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 8 trang 33 SBT Lịch sử 10 trong Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 10.

Câu 8 trang 33 SBT Lịch sử 10: Nội dung nào sau đây không phải là tín ngưỡng bản địa của cư dân Đông Nam Á?

A. Thờ cúng tổ tiên.

B. Thờ thần tự nhiên.

C. Thờ thần động vật.

D. Thờ Chúa trời.

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: