X

SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Giải SBT Lịch sử 10 trang 22 Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải SBT Lịch sử 10 trang 22 trong Bài 7: Một số nền văn minh Phương Tây sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập SBT Lịch sử 10.

Giải SBT Lịch sử 10 trang 22 Cánh diều

Câu 13 trang 22 SBT Lịch sử 10: Hãy ghép các thành tựu của nền văn minh Hy Lạp, La Mã thời kì cổ đại ở cột A với ý nghĩa của các thành tựu văn minh ở cột B cho phù hợp.

Hãy ghép các thành tựu của nền văn minh Hy Lạp, La Mã thời kì cổ đại

Lời giải:

Ghép nối:

1 - B

2 - A

3 - D

4 - C

5 - G

6 - E

Câu 14 trang 22 SBT Lịch sử 10: Hãy nối các lĩnh vực ở cột A với các nhân vật lịch sử ở cột B sao cho phù hợp với thành tựu của các nền văn minh Hy Lạp, La Mã cổ đại.

Hãy nối các lĩnh vực ở cột A với các nhân vật lịch sử ở cột B

Lời giải:

Ghép nối:

1 - A, E

2 - G

3 - I

4 - B

5 - C

6 - D

Lời giải sách bài tập Lịch sử lớp 10 Bài 7: Một số nền văn minh Phương Tây Cánh diều hay khác:

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: