X

SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Giải SBT Lịch sử 10 trang 23 Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải SBT Lịch sử 10 trang 23 trong Bài 7: Một số nền văn minh Phương Tây sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập SBT Lịch sử 10.

Giải SBT Lịch sử 10 trang 23 Cánh diều

Câu 15 trang 23 SBT Lịch sử 10: Hãy tìm hiểu và giới thiệu về một trong hai công trình kiến trúc dưới đây theo các gợi ý: thời gian xây dựng, địa điểm, chức năng, đặc điểm kiến trúc, ý nghĩa…

Hãy tìm hiểu và giới thiệu về một trong hai công trình kiến trúc dưới đây theo các gợi ý

Lời giải:

(*) Giới thiệu: đền Pác-tê-nông

- Thời gian xây dựng: thế kỉ V TCN.

- Địa điểm: A-ten (Hy Lạp).

- Chức năng: thờ thần A-tê-na.

- Đặc điểm kiến trúc: nguyên liệu bằng đá cẩm thạch trắng, kiểu cột Đô-rich, trong đền có nhiều bức tượng bằng ngà và vàng.

- Ý nghĩa: là đỉnh cao của nghệ thuật và là biểu tượng của văn minh Hy Lạp thời kì cổ đại, được đánh giá là một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất và mẫumực nhất trong lịch sử kiến trúc thế giới.

Câu 16 trang 23 SBT Lịch sử 10: Đọc đoạn tư liệu sau:

"Những kết quả nghiên cứu của các nhà bác học thời Phục hưng không những đã góp phần cống hiến to lớn vào sự phát triển khoa học của nhân loại, mà đã thực sự là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực tư tưởng, đã đập tan thế giới quan duy tâm thần bí của Giáo hội, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ”.

(Lịch sử thế giới trung đại, Lương Ninh, Đặng Đức An)

Hãy:

a) Gạch chân các cụm từ thể hiện ý nghĩa của văn minh thời Phục hưng

b) Trình bày ý nghĩa của văn minh thời Phục hưng

Lời giải:

Yêu cầu a) Gạch chân dưới các cụm từ sau:

- Góp phần cống hiến to lớn vào sự phát triển khoa học của nhân loại

- Là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực tư tưởng

- Xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

Yêu cầu b) Ý nghĩa của văn minh thời Phục hưng

- Lên án, châm biếm Giáo hội Thiên Chúa giáo đương thời.

- Đề cao giá trị con người và quyền tự do cá nhân.

- Đề cao chủ nghĩa duy vật, khoa học, tiến bộ.

- Là tinh thần nhân văn và tiến bộ trong tư tưởng, văn học; là sự sáng tạo trong khoa học; là chủ nghĩa hiện thực trong nghệ thuật.

- Là cầu nối từ văn hoá phong kiến sang văn hoá tư sản, khởi đầu của văn minh Tây Âu thời cận đại.

Câu 1 trang 23 SBT Lịch sử 10: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra trong bối cảnh

A. chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa độc quyền.

B. các nước Âu - Mỹ hoàn thành các cuộc cách mạng tư sản.

C, có những tiến bộ về kĩ thuật trong công trường thủ công.

D. máy hơi nước đã được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Câu 2 trang 23 SBT Lịch sử 10: Nước nào sau đây đi tiên phong trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất?

A. Pháp.

B. Anh.

C. Đức.

D. Mỹ.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Lời giải sách bài tập Lịch sử lớp 10 Bài 7: Một số nền văn minh Phương Tây Cánh diều hay khác:

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: