X

SBT Lịch sử 7 Cánh diều

Giải SBT Lịch sử 7 trang 10 Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải SBT Lịch sử 7 trang 10 trong Bài 4: Phong trào cải cách tôn giáo sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và biết cách làm bài tập trong Sách bài tập Lịch sử 7.

Giải SBT Lịch sử 7 trang 10 Cánh diều

Câu 3 trang 10 SBT Lịch sử 7: Hãy sắp xếp lại các ý sau để làm rõ nguyên nhân bùng nổ của phong trào Cải cách tôn giáo.

Giải SBT Lịch sử 7 trang 10 Cánh diều

Lời giải:

- Thứ tự đúng là:

+ Số 2 (Thời kì trung đại, giai cấp phong kiến Tây Âu sử dụng Kinh thánh của Thiên Chúa giáo làm cơ sở tư tưởng chính thống. Tư tưởng này chi phối toàn bộ đời sống xã hội Tây Âu).

+ Số 1 (Đến cuối thời trung đại, Giáo hội Thiên Chúa giáo ngày càng có xu hướng ngăn cản, chống lại sự phát triển tiến bộ của văn hóa, khoa học).

+ Số 4 (Giáo hội Thiên Chúa giáo là một thế lực cản trở bước tiến của giai cấp tư sản đang lên).

+ Số 3 (Giai cấp tư sản đang lên đòi thay đổi và “cải cách” tổ chức Giáo lí của Thiên Chúa giáo).

Câu 4 trang 10 SBT Lịch sử 7: Hãy ghép ý ở cột A với ý ở cột B sao cho đúng với nội dung và tác động của phong trào Cải cách tôn giáo.

Giải SBT Lịch sử 7 trang 10 Cánh diều

Lời giải:

Ghép nối:

1 - B, C, D, G

2 - A, E

Câu 5 trang 10 SBT Lịch sử 7: Hãy chọn một trong hai nhà Cải cách tôn giáo tiêu biểu (hình 4.1 hoặc hình 4.2) và giới thiệu về nhân vật theo những gợi ý sau:

- Nơi thực hiện cải cách..

- Nội dung tư tưởng, chủ trương cải cách,...

Giải SBT Lịch sử 7 trang 10 Cánh diều

Lời giải:

(*) Giới thiệu về Mác-tin Lu-thơ:

- Nơi thực hiện cải cách tôn giáo: Tại Đức

- Ngày 31/10/1417, ông dán Luận văn 95 điều lên cổng Trường Đại học Vit-ten-bớt (Đức).

- Nội dung tư tưởng, chủ trương cải cách:

+ Phê phán chính sách áp bức, bóc lột của Toà thánh Rô-ma.

+ Chống lại cách Giáo hội tuỳ tiện giải thích Kinh Thánh.

+ Phê phán những lời thuyết giáo phản động của nhà thờ đương thời.

Lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 7 Bài 4: Phong trào cải cách tôn giáo Cánh diều hay khác:

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 7 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: