X

SBT Lịch sử 7 Cánh diều

Giải SBT Lịch sử 7 trang 41 Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải SBT Lịch sử 7 trang 41 trong Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và biết cách làm bài tập trong Sách bài tập Lịch sử 7.

Giải SBT Lịch sử 7 trang 41 Cánh diều

Câu 1 trang 41 SBT Lịch sử 7: Năm 1418, Lê Lợi tập hợp hào kiệt bốn phương dựng cờ khởi nghĩa tại căn cứ Lam Sơn (Thanh Hoá) trong bối cảnh nào sau đây?

A. Nhà Minh đang đô hộ, cai trị hà khắc.

B. Quân Minh vừa hoàn thành xâm lược.

C. Cuộc khởi nghĩa của nhà Hồ thất bại.

D. Lực lượng quân Minh đã bị suy yếu.

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Câu 2 trang 41 SBT Lịch sử 7: Nội dung nào sau đây không phải là khó khăn của nghĩa quân Lam Sơn trong những ngày đầu khởi nghĩa (1418 - 1423)?

A. Liên tục bị quấn Minh bao vây, tấn công.

B. Nhiều lần phải rút chạy lên núi Chí Linh.

C. Bị thiếu thốn về lương thực và quân số.

D. Bộ Chỉ huy nghĩa quân mâu thuẫn nội bộ.

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Câu 3 trang 41 SBT Lịch sử 7: Để khôi phục và bảo toàn lực lượng, năm 1423, Lê Lợi đã có hành động nào sau đây?

A. Bất ngờ tập kích vào doanh trại quân Minh.

B. Phá vòng vây thoát khỏi tình thế nguy khốn.

C. Đề nghị hòa hoãn với quân Minh.

D. Chuyển quân ra phía bắc.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Câu 4 trang 41 SBT Lịch sử 7: Trong giai đoạn phản công (1426 - 1427), chiến thắng tiêu biểu nào sau đây của nghĩa quân Lam Sơn có tác động lớn buộc nhà Minh phải rút quân về nước?

A. Chi Lăng (Lạng Sơn) và Xương Giang (Bắc Giang).

B. Tốt Động và Chúc Động (Hà Nội).

C. Chi Lăng (Lạng Sơn) và Bạch Đằng (Hải Phòng)

D. Đông Quan (Hà Nội) và Đông Bộ Đầu (Hà Nội).

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 7 Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) Cánh diều hay khác:

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 7 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: