X

SBT Lịch sử 7 Cánh diều

Giải SBT Lịch sử 7 trang 43 Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải SBT Lịch sử 7 trang 43 trong Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và biết cách làm bài tập trong Sách bài tập Lịch sử 7.

Giải SBT Lịch sử 7 trang 43 Cánh diều

Câu 9 trang 43 SBT Lịch sử 7: Nối thời gian ở cột A với nội dung chính ở cột B sao cho đúng

Nối thời gian ở cột A với nội dung chính ở cột B sao cho đúng

Lời giải:

Ghép nối:

1- C

2 - D

3 - A

4 - B

Câu 10 trang 43 SBT Lịch sử 7: Nối ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho đúng khi nói về công lao của các nhân vật trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Nối ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho đúng khi nói về công lao của các nhân vật

Lời giải:

1 - A, C, H

2 - D

3 - E,

4 - B

Câu 1 trang 43 SBT Lịch sử 7: Nhà Lê sơ được thành lập trong bối cảnh nào sau đây?

A. Do Lê Lợi sáng lập sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tổng

B. Do Lê Lợi sáng lập sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

C. Được lập nên từ những buổi đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

D. Được thành lập khi Lê Lợi giải phóng được vùng đất Nghệ An.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 7 Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) Cánh diều hay khác:

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 7 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: