Nội dung chính tác phẩm Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo (hay nhất)


Với tổng hợp phần nội dung chính các tác phẩm Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo hay nhất sẽ giúp học sinh nắm được nội dung của toàn bộ văn bản môn Ngữ văn 10.

Nội dung chính tác phẩm Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo

Nội dung chính tác phẩm Ngữ Văn lớp 10 Tập 1

Bài 1: Tạo lập thế giới

Bài 2: Sống cùng kí ức của cộng đồng (sử thi)

Bài 3: Giao cảm với thiên nhiên

Bài 4: Những di sản văn hóa

Bài 5: Nghệ thuật truyền thống (chèo/ tuồng)

Nội dung chính tác phẩm Ngữ Văn lớp 10 Tập 2

Bài 6: Nâng niu kỉ niệm

Bài 7: Anh hùng và nghệ sĩ

Bài 8: Đất nước và con người

Bài 9: Khát vọng độc lập và tự do

Các bài học để học tốt môn Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo hay khác: