Bố cục tác phẩm Ngữ Văn lớp 10 chính xác nhất - Chân trời sáng tạo


Haylamdo biên soạn tổng hợp bố cục các tác phẩm Ngữ Văn lớp 10 Chân trời sáng tạo chính xác nhất, hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo và nắm vững bố cục của các tác phẩm Ngữ Văn 10.

Mục lục Bố cục tác phẩm Ngữ Văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

Bố cục tác phẩm Ngữ Văn lớp 10 Tập 1

Bài 1: Tạo lập thế giới

Bài 2: Sống cùng kí ức của cộng đồng (sử thi)

Bài 3: Giao cảm với thiên nhiên

Bài 4: Những di sản văn hóa

Bài 5: Nghệ thuật truyền thống (chèo/ tuồng)

Bố cục tác phẩm Ngữ Văn lớp 10 Tập 2

Bài 6: Nâng niu kỉ niệm

Bài 7: Anh hùng và nghệ sĩ

Bài 8: Đất nước và con người

Bài 9: Khát vọng độc lập và tự do

Các bài học để học tốt môn Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo hay khác: