Bố cục các tác phẩm Văn 10 Chân trời sáng tạo (chính xác nhất)


Với tổng hợp bố cục các tác phẩm Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo chính xác nhất giúp học sinh nắm được bố cục văn bản từ đó học tốt môn Ngữ văn 10.

Bố cục tác phẩm Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo

Bố cục tác phẩm Ngữ Văn lớp 10 Tập 1

Bài 1: Tạo lập thế giới

Bài 2: Sống cùng kí ức của cộng đồng (sử thi)

Bài 3: Giao cảm với thiên nhiên

Bài 4: Những di sản văn hóa

Bài 5: Nghệ thuật truyền thống (chèo/ tuồng)

Bố cục tác phẩm Ngữ Văn lớp 10 Tập 2

Bài 6: Nâng niu kỉ niệm

Bài 7: Anh hùng và nghệ sĩ

Bài 8: Đất nước và con người

Bài 9: Khát vọng độc lập và tự do

Các bài học để học tốt môn Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo hay khác: