X

Soạn văn lớp 7

Soạn bài: Luyện tập lập luận giải thích


Soạn bài: Luyện tập lập luận giải thích

Đề: Một nhà văn có nói "Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người". Hãy làm sáng tỏ nội dung của câu nói đó.

1. Tìm hiểu đề - tìm ý

- Yêu cầu: Giải thích làm sáng tỏ câu nói.

- Thể loại: Giải thích.

- Nội dung: Sách là ngọn đèn sáng bất diệt.

2. Lập dàn ý

a) MB:

- Sách là người bạn tốt – Sách thỏa mãn tâm hồn, trí tuệ con người …  sách mở rộng chân trời mới

- Trích dẫn câu nói …

b) TB:

- Giải thích nghĩa của câu nói:

      + Sách là ngọn đèn: Ngọn đèn sáng rọi chiếu, soi đường, đưa con người ra khỏi chốn tối tăm (tối tăm của sự không hiểu biết)

      + Sách là ngọn đèn sáng bất diệt: Ngọn đèn sáng không bao giờ tắt.

      + Sách chứa đựng trí tuệ của con người. Trí tuệ: tinh tuý, tinh hoa của sự hiểu biết

⇒ Cả câu: Sách là nguồn sáng bất diệt, được thắp lên từ trí tuệ của con người.

- Giải thích cơ sở chân lí của câu nói :

*) Sách là trí tuệ của con người:

      + Đưa ta vào thế giới tâm hồn con người đủ các thời đại.

      + Chứa đủ loại tri thức của loài người tích luỹ kinh nghiệm bao đời – Sách là một người thầy.

Liên hệ: Maxim Goreki "Sách mở rộng trước mắt ta một chân trời mới"

*) Sách là người bạn tốt của con người:

      + Thư giãn lúc mệt mỏi, căng thẳng.

      + Cảm thụ vẻ đẹp, bồi dưỡng tâm hồn con người.

- Giải thích sự vận dụng chân lí được nêu trong câu nói:

      + Cần chăm đọc sách…

      + Cần chọn sách tốt để đọc…

      + Cần tiếp nhận ánh sáng trí tuệ chứa đựng trong sách…

c) KB:

- Sách là báu vật.

- Yêu mến, giữ gìn, quý trọng…

- Có cách đọc sách phù hợp…

Xem thêm các bài Soạn văn 7 Tập 2 khác:

Mục lục Soạn văn 7 theo học kì:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.