X

Soạn văn lớp 7

Soạn bài: Luyện tập sử dụng từ


Soạn bài: Luyện tập sử dụng từ

a- Sử dụng từ không đúng âm, đúng chính tả:

- Da đình em có rất nhiều người: Ông bà, cha mẹ, anh chị em và cả cô gì, chú bác nữa.

→ gia đình, cô dì.

b- Dùng từ không đúng nghĩa:

- Trường của em ngày càng trong sáng.

→ khang trang.

c- Sử dụng từ không đúng t.chất ngữ pháp của câu:

- Nói năng của bạn thật là khó hiểu.

→ Cách nói năng của bạn thật là khó hiểu. (Bạn nói năng thật khó hiểu.)

d- Sử dụng từ không đúng sắc thái biểu cảm, không hợp phong cách:

- Bọn giặc đã hi sinh rất nhiều.→ bỏ mạng.

e- Không lạm dụng từ địa phương, từ Hán Việt.

- Bạn ni, bạn đi mô ? → này, đâu.

- Bác nông dân cùng phu nhân đi thăm đồng. → Bác nông dân cùng vợ đi...

Xem thêm các bài Soạn văn 7 Tập 1 khác:

Mục lục Soạn văn 7 theo học kì:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.