X

Soạn văn lớp 7

Soạn bài: Ôn tập phần Tiếng Việt


Soạn bài: Ôn tập phần Tiếng Việt

1-Vẽ sơ đồ và tìm ví dụ điền vào ô trống:

2-Lập bảng so sánh quan hệ từ với danh từ, động từ, tính từ về ý nghĩa và chức năng:

Ý nghĩa và chức năng Danh từ, động từ, tính từ Quan hệ từ
Ý nghĩa Biểu thị người, sự vật, hoạt động, tính chất. Biểu thị ý nghĩa quan hệ
Chức năng Có khả năng làm thành phần của cụm từ, của câu. Liên kết các thành phần của cụm từ, của câu.

3-Giải nghĩa các yếu tố Hán Việt:

Nhật (nhật kí): ngày

Quốc (quốc ca): nước

Tam (tam giác): ba

Tâm (yên tâm): lòng, dạ

Thảo (thảo nguyên): cỏ

Thiên (thiên niên kỉ): nghìn

Thiết (thiết giáp): thít lại

Thiếu (thiếu niên, thiếu thời): chưa đủ

Thôn (thôn dã, thôn nữ): thôn quê

Thư (thư viện): sách

Tiền (tiền đạo): trước

Tiểu (tiểu đội): nhỏ

Tiếu (tiếu lâm ): cười

Vấn (vấn đáp): hỏi

Xem thêm các bài Soạn văn 7 Tập 1 khác:

Mục lục Soạn văn 7 theo học kì:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.